สะดวกกว่าเดิม เพิ่มเติมคือได้คะแนน GSB Reward Point

ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2566

แชร์

Estatement Crd

E Statement Creat

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สมัครใช้บริการรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement) รับ GSB Reward Point 500 คะแนน* ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66

เงื่อนไข

  • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท
  • ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินสมัครใช้บริการรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement) และได้รับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายผ่าน E-Mail สำเร็จ(อ้างอิงจากรายงานผ่านระบบของธนาคาร) รับคะแนนสะสม GSB Reward Point 500 คะแนน
  • จำกัดการรับคะแนนสะสม GSB Reward Point 500 คะแนนต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก จำกัด 10,000 สิทธิ์ตลอดกิจกรรม
  • การโอนคะแนน GSB Reward Point ในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีบัตรมากกว่า 1 ประเภท ธนาคารจะโอนคะแนนสะสม GSB Reward Point เข้าบัญชีบัตรที่ได้รับการอนุมัติก่อนตามลำดับหากได้รับการอนุมัติบัตรในวันเดียวกัน จะโอนเข้าบัญชีบัตรที่มีการเปิดใช้งาน ( Activated ) ก่อน
  • ธนาคารจะโอนคะแนนสะสม GSB Reward Point 500 คะแนนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ในรอบบัญชีถัดไปหลังจากที่ผู้ถือบัตรได้รับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายผ่าน E-Mail สำเร็จเป็นครั้งแรก
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ คะแนนสะสม GSB Reward Point เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกบัตรและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการโอนคะแนนเข้าบัญชี
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


แชร์