หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > คะแนนสะสม > โอนแล้วรับฟรี 50% airasia points + ชิงเที่ยวบินบาหลี หรือ ที่พักหรูภูเก็ต

โอนแล้วรับฟรี 50% airasia points + ชิงเที่ยวบินบาหลี หรือ ที่พักหรูภูเก็ต

ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. – 15 มี.ค. 2567

แชร์

Thumb Airasia 2024 Creat731

Airasia 2024 Creat 01

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น)
โอนคะแนน GSB Reward Point เป็น airasia points รับ bonus airasia points 50% (โอนขั้นต่ำ 1,000 คะแนน เพิ่มได้ทุก 1,000 คะแนน)

 • สำหรับผู้ที่มีคะแนนโอนรวมสูงสุดตลอดรายการ 3 ท่านแรก (ต้องมียอดโอนคะแนนขั้นต่ำ 50,000 airasia points) จะได้รับรางวัล

  • ลำดับที่ 1 ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย”ไป-กลับ ดอนเมือง-บาหลี จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 25,000 บาท

  • ลำดับที่ 2 บัตรกำนัลห้องพัก Wyndham Sea Pearl Resort Phuket ห้อง Deluxe King with Outdoor Spa จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 วัน 2 คืน รวมอาหารเช้า จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่า 10,600 บาท

  • ลำดับที่ 3 บัตรกำนัลห้องพัก Zenmaya Oceanfront Phuket ห้อง Superior Twin จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 วัน 2 คืน 
รวมอาหารเช้า จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่า 6,300 บาท

 • จำกัดสิทธิ์จำนวนคะแนนโบนัสตลอดรายการ: 2,000,000 bonus airasia points

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนคะแนน GSB Reward Point เป็น airasia points

 • กิจกรรม “โอนคะแนนแล้วรับรีวอร์ด” (“กิจกรรม”) จัดขึ้นโดย บริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้จัด”)
 • กิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 00:00 (GMT+7) ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 และสิ้นสุดในเวลา 23:59 (GMT+7) ของวันที่ 15 มีนาคม 2567 (“ระยะเวลากิจกรรม”)
 • ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นสมาชิกปัจจุบันของ airasia (กล่าวคือ ได้สมัครและลงทะเบียนเป็นสมาชิกภายใต้กิจกรรมสมาชิกและของรางวัล ซึ่งบริหารจัดการโดย BL ในชื่อว่า “โปรแกรม airasia rewards”) และมีหมายเลขการลงทะเบียนเฉพาะซึ่งเรียกว่า “หมายเลขสมาชิก airasia” ที่ออกโดย BL ในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก airasia ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก airasia ผ่านแพลทฟอร์มที่กำหนด ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม การลงทะเบียนสมาชิกภาพ airasia ใดๆ ที่ทำขึ้นภายหลังจากระยะเวลากิจกรรม จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมและไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน airasia points ภายใต้เงื่อนไขของกิจกรรมนี้
 • ผู้เข้าร่วมต้องทำการโอนคะแนนจากโปรแกรมสะสมคะแนนรางวัลหรือโปรแกรมลอยัลตี้เป็นคะแนน airasia points ให้สำเร็จผ่านทางแพลตฟอร์ม airasia xchange ผ่านการโอนคะแนนแบบทันที หรือโอนคะแนนผ่านโค้ด และ/หรือ การโอนคะแนนบนแพลตฟอร์มของพันธมิตรที่ร่วมรายการ โอนคะแนนด้วยตนเองผ่านช่องทางต่างๆ ของพันธมิตรที่ร่วมรายการ เพื่อมีสิทธิ์รับคะแนน 50% bonus airasia points
 • คะแนน Bonus airasia points จะมอบให้ตามลำดับสิทธิ์ก่อน-หลัง และถูกจัดสรรไว้ให้ในกิจกรรมนี้ทั้งสิ้น 2,000,000 airasia points ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • คะแนน Bonus airasia points ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิก airasia ของผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิ์ภายในสี่สิบห้า (45) วันทำการ (หรือเวลาอื่นใดที่ผู้จัดเห็นว่าเหมาะสม) หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการที่ผู้จัดได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดครบถ้วนแล้ว ยกเว้นธุรกรรมที่ไม่ถูกต้อง การยกเลิก และ/หรือ ขอเปลี่ยนแปลงการโอนคะแนน กรณีดังกล่าวนี้ จะไม่มีการมอบคะแนน airasia points หรือ คะแนน Bonus airasia points ให้แก่ผู้เข้าร่วมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้
 • คะแนน Bonus airasia points ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้จะมีอายุยี่สิบสี่ (24) เดือน นับจากวันที่คะแนน airasia points ได้ถูกมอบไปยังบัญชีสมาชิก airasia ของผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิ์
 • นอกเหนือจากการได้รับคะแนน Bonus airasia points แล้ว เมื่อผู้เข้าร่วมปฎิบัติตามกติกาของกิจกรรมครบถ้วนแล้ว ผู้เข้าร่วมสาม (3) คนที่ได้รับคะแนน airasia points สูงสุด (รวมคะแนนสะสมทั้งหมดที่ได้รับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้) (“ผู้ชนะ”) จะได้รับบัตรกำนัลดังนี้
  • ผู้ชนะลำดับที่ 1ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย”ไป-กลับ ดอนเมือง-บาหลี จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 25,000 บาท
   (ประกอบด้วย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไม่รวมค่าบริการอื่นใดทั้งสิ้น)
  • ผู้ชนะลำดับที่ 2 บัตรกำนัลห้องพัก Wyndham Sea Pearl Resort Phuket ห้อง Deluxe King with Outdoor Spa จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 วัน 2 คืน รวมอาหารเช้า จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่า 10,600 บาท
  • ผู้ชนะลำดับที่ 3   บัตรกำนัลห้องพัก Zenmaya Oceanfront Phuket ห้อง Superior Twin จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 วัน 2 คืน รวมอาหารเช้า จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่า 6,300 บาท
 • ผู้ชนะทั้งสาม (3) อันดับ ต้องมียอดโอนขั้นต่ำที่ 50,000 airasia points และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม จะมีสิทธิ์ที่จะถูกเลือก เป็นผู้ชนะในกิจกรรมนี้
 • ไม่มีการจำกัดจำนวนรายการโอนคะแนนที่ผู้เข้าร่วมสามารถทำได้ตลอดระยะเวลาแคมเปญ และนับรวมทุกรายการโอนคะแนนจากทุกพันธมิตร สำหรับผู้เข้าร่วมคนเดียวกันได้
 • บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ให้ทราบผ่านทางเฟสบุ๊ก airasia rewards ในหกสิบ (60) วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
 • ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้หลังจากสิบ (10) วันนับจากเวลาที่ผู้จัดงานพยายามสื่อสารครั้งแรกเพื่อติดต่อผู้ชนะ ผู้จัดจะสงวนสิทธิ์ ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะรายอื่นโดยมีหรือไม่มีการเพิ่มเติมใดๆ แจ้งให้ทราบและ/หรือระบุเหตุผลใดๆ

แชร์