ช้อปเครื่องประดับเพชร รับของขวัญเดือนเกิด

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2566

แชร์

Regent Diamond แนวนอน Creat731

Regent Diamond แนวนอน Creat 01

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน Sabaijai with GSB Credit Card รับฟรีแหวนฝังเพชรแท้ มูลค่า 8,900.-*  รับเพิ่ม ต่างหูมุกแท้ มูลค่า 3,000.-* (เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ)

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  – 31 ธันวาคม 2566

Special 1 :

รับ Gift Card Lotus’s มูลค่า 100 บาท* เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป

* จำกัดการรับ Gift Card Lotus’s สูงสุด 5 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชีบัตรหลัก (จำกัด 5,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ)

เงื่อนไข Special 1 :  Gift Card Lotus’s มูลค่า 100 บาท

 • สำหรับผู้ถือบัตรที่ทำรายการผ่อนชำระ 6 เดือนหรือ 10 เดือน ณ REGENT DIAMOND ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับ  Gift Card Lotus’s มูลค่า 100 บาท
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ GMA1#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปยังหมายเลข 0625965522  (ลงทะเบียน 1 ครั้งรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกร จำกัดการรับ  Gift Card Lotus’s สูงสุด 5 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชีบัตรหลัก

(จำกัด 5,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ)

 

Special 2 :

คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 12%

เมื่อแลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 120 บาท

*(จำกัดการแลกคะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนน สูงสุด 100,000 คะแนนและไม่เกินยอดใช้จ่ายตลอดรายการ/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)

เงื่อนไข Special 2 : คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 12%

 • สำหรับผู้ถือบัตรที่ทำรายการใช้จ่าย ณ REGENT DIAMOND ที่ร่วมรายการตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ GMA2#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการแลกคะแนน)
 • จำกัดการแลกคะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนน สูงสุด 100,000 คะแนน และไม่เกินยอด ใช้จ่ายตลอดรายการ /บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 • กรณีคะแนนสะสม ณ วันที่ทำรายการตัดคะแนนมีไม่เพียงพอตามที่ลงทะเบียน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เครดิตเงินตามรายการส่งเสริมการขายนี้

เงื่อนไขทั่วไป :

 • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมกันในการรับ Gift Card Lotus’s หรือเครดิตเงินคืนสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจะจัดส่งของ Gift Card Lotus’s ให้กับผู้ถือบัตรทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ที่แจ้งไว้กับธนาคาร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นเดือนที่ทำรายการผ่อนชำระ
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นเดือนของวันที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนสำเร็จ
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับ Gift Card Lotus’s หรือเครดิตเงินคืน
 • สงวนสิทธิ์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ธนาคารจะไม่ให้คะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

แชร์