Premier Lifestyle

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 31 ก.ค. 2566

แชร์

Premier Banking 3 Creat731

Premier Banking 3 Creat

 

สิทธิพิเศษสำหรับ Premier Banking ใช้จ่าย 15 บาท ในหมวดที่กำหนดรับ GSB Reward Point 1 คะแนน และ รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 3 ต่อ เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สำหรับลูกค้าบัตรเครดินธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท และบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจเท่านั้น

 

กิจกรรมที่ 1

ระยะเวลา : 1 เมษายน 2566 – 31 กรกฎาคม 2566

แลกรับเครดิตเงินคืน 20%

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินสำหรับลูกค้า Premier Banking และใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อทุกหมวดค่าใช้จ่าย (ยกเว้นหมวดประกัน การลงทุน ผ่อนชำระ)

(จำกัดแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)

เงื่อนไขแลกรับเครดิตเงินคืน

 • ผู้ถือบัตรลงทะเบียนตามรายการยอดใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GPB#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่หมายเลข 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท และ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ทุกหมวดค่าใช้จ่าย (ยกเว้นหมวดประกัน การลงทุน ผ่อนชำระ)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิป นำมาคิดสะสมยอดใช้จ่ายรวมกัน ในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
 • สงวนสิทธิ์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่รวมรายการประเภท เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท หมวดประกันทุกประเภท การซื้อกองทุน การซื้อเงินตราต่างประเทศ การชำระภาษี ค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ค่าสาธารณูปโภค รายการผ่อนสินค้า รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น

 

 

กิจกรรมที่ 2

ระยะเวลา : 1 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินสำหรับลูกค้า Premier Banking  ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป/ตลอดรายการ (ยกเว้นหมวดประกัน การลงทุน ผ่อนชำระ)

Crd1

รับกระเป๋า RIMOWA Original Cabin จำนวน 1 ใบ มูลค่า 51,500 บาท จำกัดการรับกระเป๋า 5 ท่านแรกตลอดรายการ

เงื่อนไขรายละเอียด

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท และ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สำหรับผู้ที่ใช้จ่าย 5 ท่านแรก ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป/ตลอดรายการ (ยกเว้นหมวดประกัน การลงทุน ผ่อนชำระ)
 • จำกัดกระเป๋า RIMOWA จำนวน 5 ใบตลอดรายการ
 • ธนาคารจะนำรายการใช้จ่ายสะสมภายใต้บัญชีบัตรหลักมาคำนวณยอดใช้จ่ายตลอดรายการ
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับของรางวัลภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม
 • ของรางวัลเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการกำหนด และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าว กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ครบถ้วน กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขธนาคารจะพิจารณาท่านถัดไป

 

 

กิจกรรมที่ 3

ระยะเวลา : 1 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566

ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนำคะแนนสะสม GSB Reward Point แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ และ/หรือ บัตรกำนัลผ่านช่องทาง Call Center/RM

Crd2

เงื่อนไขรายละเอียด

 • บัตรชมภาพยนตร์ อัตราการแลกคะแนนใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point ทุก 1,200 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ Paragon Cineplex จำนวน 1 ใบ จำกัดการแลกบัตรชมภาพยนตร์ 4 ใบ/บัญชีบัตรหลัก/เดือน
 • บัตรกำนัล อัตราการแลกคะแนนใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point ทุก 500 คะแนน แลกรับบัตรกำนัล จำนวน 1 ใบ มูลค่า 100 บาท จำกัดการแลกบัตรกำนัล 10 ใบ/บัญชีบัตรหลัก/เดือน
 • แจ้งความประสงค์การนำคะแนนสะสม GSB Reward Point แลกรับ บัตรชมภาพยนตร์ และ/หรือ บัตรกำนัล ผ่านทาง RM ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล หรือ ช่องทาง GSB Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999
 • จำนวนบัตรชมภาพยนตร์ บัตรกำนัล มีจำนวนจำกัด หรือ จนกว่าสินค้าจะหมด
 • บัตรชมภาพยนตร์ บัตรกำนัล ธนาคารจะจัดส่งถึงผู้ถือบัตรตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีของผู้ถือบัตร โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสิ้นเดือนปฏิทินที่แจ้งการแลกคะแนน
 • ณ วันที่แจ้งแลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของธนาคารเป็นอันสิ้นสุด

แชร์