อุ่นใจเรื่องสุขภาพ ที่ โรงพยาบาลพระรามเก้า

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2566

แชร์

รพ พระราม 9 Debit Creat731

รพ พระราม 9 Debit Creat

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารออมสิน

รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับส่วนลด

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตธนาคารออมสินที่โรงพยาบาลพระรามเก้า รับส่วนลด ดังนี้
 1. รับส่วนลด15%    ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ห้อง CCU , ICU)
 2. รับส่วนลด10%    ค่ายา (ยกเว้น ยารายการพิเศษ)
 3. รับส่วนลด10%    ค่า LAB (ยกเว้น LAB รายการพิเศษ)

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปหรือหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ กรณีลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อ ณ จุดขายหรือคลินิกผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไข และหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางบริการ 

 • โรงพยาบาลพระรามเก้า

 


แชร์