ช้อปสวย คุ้ม 2 ต่อ ที่ Oriental Princess

วันที่ 1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2566

แชร์

Oriental Princess 1

Oriental Princess

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท

รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม

*เงื่อนไขพิเศษ 1 : ซื้อ 2 แถม 1

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินที่ร้าน Oriental Princess สำหรับซื้อสินค้าราคาปกติจำนวน 2 ชิ้น (คละชนิดผลิตภัณฑ์ได้) แถมฟรี 1 ชิ้น (และรับสิทธิ์สมัครสมาชิก Oriental Princess ฟรีตลอดชีพ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป )
 • สินค้าแถมฟรี ต้องมีราคาต่ำกว่า หรือเทียบเท่ากับสินค้าที่ซื้อ
 • จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลขบัตรและหมายเลขโทรศัพท์/ตลอดรายการ
 • เงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนใช้บริการ
 • ชำระยอดใช้จ่ายและค่าบริการส่วนต่างผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินเท่านั้น

**เงื่อนไขพิเศษ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 14%

 •  ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินและใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point เท่ายอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืน 14%
 • จำกัดแลกคะแนนสูงสุด 20,000 คะแนน/บัตร/ตลอดรายการ (เทียบเท่าเครดิตเงินคืน 2,800 บาท)
 • ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ทุกครั้งที่ต้องการแลกคะแนนโดยพิมพ์ GOP#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดใช้จ่าย ส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในเดือนที่ทำรายการชำระผ่านบัตรเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่มีคะแนนสะสม GSB Reward Pointเพียงพอและมียอดใช้จ่ายตามที่ธนาคารกำหนด
 • รายการแบ่งจ่าย Sabaijai On Call ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น 
 • ชำระยอดใช้จ่ายและค่าบริการส่วนต่างผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินเท่านั้น 
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ใน Statement
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติมีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน 
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนโดยคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมกันในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปหรือหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้ 
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด  
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ กรณีลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อ ณ จุดขายหรือร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไข และหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 
 • สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดโปรโมชั่นบัตรเครดิตเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center โทร. 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center โทร. 02 299 8888

ช่องทางบริการ

 • ร้าน Oriental Princess สาขาที่ร่วมรายการ

แชร์