ช้อปแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ Modern Air

ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2566

แชร์

Modern Air แนวนอน 731

Modern Air แนวนอน Creat

 

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือนและ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 34,000 บาท

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :

  พิเศษ 1 :  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 34,000 บาท

แบ่งชำระ 6 เดือนหรือ 10 เดือน/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
12,000 บาทขึ้นไป 250 บาท
30,000 บาทขึ้นไป 750 บาท
50,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
80,000 บาทขึ้นไป 3,400 บาท

(จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 34,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)

  • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ GM1#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
  • ลงทะเบียน 1 ครั้งรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม
  • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 34,000 บาท/1 สิทธิ์/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

 พิเศษ 2 : คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

  • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ GM2#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#จำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งไปยังหมายเลข 0625965522
  • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนนและไม่เกินยอดใช้จ่าย/รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
  • กรณีคะแนนสะสม ณ วันที่ทำรายการตัดคะแนน มีไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เครดิตเงินตามรายการส่งเสริมการขายนี้
  • กรณีใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม GSB On EDC X Modern Air ผู้ถือบัตร ไม่สามารถ เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นในรอบและเวลาเดียวกัน

     ตัวอย่าง ลูกค้าซื้อเครื่องปรับอากาศ ณ พันธมิตรร้านค้า (Modern Air) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม GSB On EDC X Modern Air และลงทะเบียนกิจกรรม : รับ Gift Voucher Lotus และ Cashback 12% (Promotion หลัก) ณ พันธมิตรร้านค้า (Modern Air) ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์เฉพาะกิจกรรม GSB On EDC X Modern Air  เท่านั้น


แชร์