ดูหนังคุ้มทุกเรื่อง ที่ Major Cineplex

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 ธ.ค. 2566

แชร์

Gsb Major Final Normal Creat731

Gsb Major Final Normal Creat

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

 • เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิร์ด อีลิท, เพรสทีจ และเวิร์ด รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เฉพาะที่นั่ง Deluxe ได้ในราคา 59 บาทต่อที่นั่ง

 • เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส, อี คอมเมิร์ซ, พรีเมี่ยม และทีคิวเอ็ม อินฟินิตี้ รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เฉพาะที่นั่ง Deluxe ได้ในราคา 50% จากราคาปกติ

  ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม

บัตรโรงภาพยนตร์เมเจอร์ (Deluxe)

 • พิเศษเฉพาะบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิร์ด อีลิท, เพรสทีจ และเวิร์ด รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เฉพาะที่นั่ง Deluxe ได้ในราคา 59 บาทต่อที่นั่ง เมื่อชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ สาขาที่ร่วมรายการ
 • จำกัดสิทธิ์ 4 ที่นั่ง/บัตร/เดือน
 • จำกัดจำนวนสิทธิ์ 800 ที่นั่งตลอดรายการ
 • พิเศษเฉพาะบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส, อี คอมเมิร์ซ, พรีเมี่ยม และทีคิวเอ็ม อินฟินิตี้ รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เฉพาะที่นั่ง Deluxe ได้ในราคา 50% จากราคาปกติ เมื่อชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ สาขาที่ร่วมรายการ
 • จำกัดสิทธิ์ 4 ที่นั่ง/บัตร/เดือน
 • จำกัดจำนวนสิทธิ์ 5,200 ที่นั่งตลอดรายการ
 • สิทธิ์พิเศษสำหรับประเภท ที่นั่งปกติ Normal seat (ลูกค้าสามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Honeymoon seat ได้โดยชำระส่วนต่างเอง)
 • สิทธิ์พิเศษสำหรับประเภทระบบปกติ, 2D (เท่านั้น) (ลูกค้าสามารถUpgrade ระบบ Atmos/3D ได้โดยชำระส่วนต่างเอง)

ชุดป็อบคอร์น เมเจอร์

 • เมื่อผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินซื้อบัตรชมภาพยนตร์เมเจอร์ รับฟรี      Set Popcorn 1 Set (Soft Drink 32 oz. + popcorn 64oz.) มูลค่า 235 บาท
 • จำกัดจำนวน 1 ชุด/รอบชมภาพยนตร์
 • จำกัดจำนวนสิทธิ์ 2 สิทธิ์/บัตร/เดือน
 • จำกัดจำนวนสิทธิ์ 7,500 ชุดตลอดรายการ
 • แสดงบัตรเครดิตธนาคารออมสิน และบัตรชมภาพยนตร์เมเจอร์ เพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ แล้วนำคูปองไปรับที่จุดจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มของโรงภาพยนตร์

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคาร Major Cineplex ได้
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Major line โทร. 02 515 5555

แชร์