สุขสำราญ ยิ้มรับวัยเกษียณ กับสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. – 31 พ.ค. 2566

แชร์

วันเกษียณ 731

สินเชื่อวัยเกษียณ V2 A4 Cre1040

 

 

เฉพาะลูกค้ารายใหม่ ที่ได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2566 เงื่อนไขดังนี้

วงเงินกู้ 200,001 บาท ถึง 499,999 บาท

  • ได้รับ กระเป๋าพับได้ GSB จำนวน 1 ใบ มูลค่าใบละ 99 บาท (จำกัด 500 รายแรก)

วงเงินกู้ 500,000 บาท ถึง 999,999 บาท

  • ได้รับ ร่มไม้เท้า GSB จำนวน 1 คัน มูลค่าคันละ 250 บาท (จำกัด 200 รายแรก)

วงเงินกู้ 1,000,000 บาทขึ้นไป

  • ได้รับ เครื่องชั่งน้ำหนักวัดดัชนีมวลกาย จำนวน 1 เครื่อง มูลค่าเครื่องละ 1,200 บาท (จำกัด 250 รายแรก)

หมายเหตุ :

  • กิจกรรมส่งเสริมการขาย เฉพาะลูกค้ารายใหม่
  • ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้ลูกค้าที่ได้รับของสมนาคุณ ภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.495% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
  • เฉพาะข้าราชการบำนาญ หรือ ลูกจ้างประจำ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) เท่ากับ 4.250% คำนวนจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี
  • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์