ช้อป King Power Online ลดสูงสุด 20%

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2566

แชร์

Kingpower Online Shopping Creat

Gsb Kingpower Online

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

รับส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ที่ www.kingpower.com , King Power Application ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566

 

เงื่อนไขการรับส่วนลด

 • รับส่วนลดเพิ่ม 20% เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป เมื่อสั่งซื้อสินค้าที่ www.kingpower.com, King Power Application ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 เท่านั้น
 • รหัสส่วนลดเฉพาะการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าราคาพิเศษ, สินค้าลดราคา, สินค้าที่ไม่รวมโค้ดส่วนลด, สินค้าที่จัดรายการ Power Deal สินค้าที่งดร่วมรายการทุกประเภท
 • สินค้าร่วมจัดรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ใครทราบล่วงหน้า
 • รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับแบรนด์ Chanel
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะการสั่งซื้อและรับสินค้าสำหรับเที่ยวบินขาออก (Departure flight) และเที่ยวบินขาเข้า (Arrival Flight) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ และอู่ตะเภา
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ลูกค้าจะต้องทำการ Log in เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ก่อนการสั่งซื้อสินค้า

เงื่อนไขการรับส่วนลด

 • รับส่วนลดเพิ่ม 20% เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป เมื่อสั่งซื้อสินค้าที่ www.kingpower.com, King Power Application ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 เท่านั้น
 • รหัสส่วนลดเฉพาะการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าราคาพิเศษ, สินค้าลดราคา, สินค้าที่ไม่รวมโค้ดส่วนลด, สินค้าที่จัดรายการ Power Deal สินค้าที่งดร่วมรายการทุกประเภท
 • สินค้าร่วมจัดรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ใครทราบล่วงหน้า
 • รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับแบรนด์ Chanel
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะการสั่งซื้อและรับสินค้าสำหรับเที่ยวบินขาออก (Departure flight) และเที่ยวบินขาเข้า (Arrival Flight) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ และอู่ตะเภา
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ลูกค้าจะต้องทำการ Log in เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ก่อนการสั่งซื้อสินค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

เงื่อนไขการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน

 • ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการตลาดระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 30 กันยายน 2566
 • สำหรับประเภทบัตร Precious, Ecommerce, TQM Infinity, Premium เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินและใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ เพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13% จำกัดแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน 200,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/เดือน
 • สำหรับประเภทบัตร World Elite, Prestige, World เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินและใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ เพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15% จำกัดแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน 300,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/เดือน
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GKP#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย) โดยลงทะเบียนหลังการใช้จ่ายทุกครั้ง เมื่อต้องการแลกคะแนนสะสม
 • กรณีคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการตัดคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตร
 • คะแนนสะสมแลกแทนเครดิตเงินคืนเมื่อซื้อสินค้าที่ www.kingpower.com, King Power Application
 • คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกหักออกจากบัตรฯ ตามลำดับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านระบบ SMS ตามจำนวนคะแนนที่แจ้งประสงค์แลกผ่าน ระบบ SMS
 • คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรสามารถแลกคะแนนได้เท่ายอดเต็มจำนวนเท่านั้น (ไม่รวมเศษทศนิยม) เช่น ยอดใช้จ่าย 1,500.50 บาท พิมพ์ SMS ระบุ 1,500.50 โดยธนาคารจะทำการแลกคะแนน 1,500 คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืน และ/หรือ คะแนนสะสมพิเศษ GSB Reward Point จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน และ/หรือ คะแนนสะสมพิเศษ GSB Reward Point

แชร์