เที่ยวทิพย์ เที่ยวไม่ได้ แต่ใจอยากช้อป – Government Savings Bank

โปรโมชัน

บัตรเครดิต

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ช้อปปิ้ง > เที่ยวทิพย์ เที่ยวไม่ได้ แต่ใจอยากช้อป

เที่ยวทิพย์ เที่ยวไม่ได้ แต่ใจอยากช้อป

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรและใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ ตั้งแต่ 1,000 บาทชึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ King Power วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

 

Aw Gsb Kv King Power 32 Creat

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : บัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท

สถานที่ร่วม : คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, มหานคร, ศรีวารี, พัทยา, ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง และ ภูเก็ต

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

รายละเอียดกิจกรรม :

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับเครดิตเงินคืน 13%  (จำกัดแลกคะแนนสูงสุด 250,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/เดือน) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรและใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปเซลล์สลิป

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GKP#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

พิเศษ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เฉพาะวันที่ 14-18 ตุลาคม 2564 รับคะแนนสะสม X5 (จากปกติ รับคะแนนสะสม 1 คะแนน คำนวนเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 25 บาทต่อเซลล์สลิป จำกัดการรับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)

 

*เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม :

เงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืน

 • เมื่อมียอดซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ โดยสามารถแลกคะแนน GSB Reward Point ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป เพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13%
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GKP#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • กรณีคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการตัดคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตร
 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 250,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ เทียบเท่ารับเครดิตเงินคืน 32,500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน
 • คะแนนสะสมแลกแทนเครดิตเงินคืนเมื่อซื้อสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต บริการ King Power Call to Shop และ Chat to Shop
 • คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกหักออกจากบัตรฯ ตามลำดับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านระบบ SMS ตามจำนวนคะแนนที่แจ้งประสงค์แลกผ่าน ระบบ SMS
 • คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรสามารถแลกคะแนนได้เท่ายอดเต็มจำนวนเท่านั้น (ไม่รวมเศษทศนิยม) เช่น ยอดใช้จ่าย 1,500.50 บาท พิมพ์ SMS ระบุ 1,500.50 โดยธนาคารจะทำการแลกคะแนน 1,500 คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมพิเศษ

 • ไม่ต้องลงทะเบียน และไม่ต้องมีขั้นต่ำการใช้จ่ายผ่านบัตรเพื่อร่วมรายการรับ คะแนนสะสมพิเศษ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน วันที่ 14 -18 ตุลาคม 2564 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต บริการ King Power Call to Shop และ Chat to Shop จะได้รับคะแนนสะสม GSB Reward รวมเป็น 5 เท่า โดยจะคำนวนการใช้จ่ายทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติ 1 เท่า (เท่ากับ 1 คะแนน) และคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 4 เท่า (เท่ากับ 4 คะแนน) 
 • จำกัดการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับคะแนนสะสมเป็นจำนวน 10,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการเท่านั้น
 • กรณีที่มียอดใช้จ่ายนอกเหนือจากการคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ตามสิทธิประโยชน์ของแต่ละบัตร
 • การรับคะแนนสะสมพิเศษ GSB Reward Point 4 เท่า จะเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสิ้นเดือนปฏิทินที่ผู้ถือบัตรใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไขทั่วไป

 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืน และ/หรือ คะแนนสะสมพิเศษ GSB Reward Point จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน และ/หรือ คะแนนสะสมพิเศษ GSB Reward Point
 • ยกเว้นการใช้จ่ายที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ร้านอาหาร, สินค้าแลกซื้อ, รายการผ่อนชำระทุกประเภท, สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ และการคืนสินค้า
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด