ช้อปเครื่องประดับเพชร

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 2566

แชร์

Jubilee731

Jubilee Creat

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินที่เข้าร่วมแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือนและ 10 เดือน  ณ Jubilee Diamond

พิเศษ 1 :  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 66,000 บาท

พิเศษ 2  : รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

 

เมื่อลูกค้าแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือนหรือ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 76,000 บาท

พิเศษ 1 :  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 66,000 บาท

ยอดแบ่งชำระ / เซลล์สลิป (บาท) รับเครดิตเงินคืน (บาท)
 15,000 ขึ้นไป 400 บาท
25,000 ขึ้นไป 750 บาท
55,000 ขึ้นไป 1,650 บาท
75,000 ขึ้นไป 3,000 บาท
150,000 ขึ้นไป 6,600 บาท

(จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 66,000 บาท/1 สิทธิ์/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :

 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผ่าน SMS พิมพ์ GJB1#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12หลักสุดท้ายส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • ลงทะเบียน 1 ครั้งรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 66,000 บาท/1 สิทธิ์/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมกันเพื่อรับเครดิตเงินคืน  สำหรับรายการนี้

ตัวอย่าง : ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่าย 75,000 บาท 2 เซลล์สลิป ทำรายการแบ่งชำระ 0%

นาน 10 เดือน ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน 3,000 + 3,000 = 6,000 บาท

ไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมกันเพื่อรับเครดิตเงินคืน 6,600 บาท

พิเศษ 2 : คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 10%

เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผ่าน SMS พิมพ์ GJB2#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#จำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งไปยังหมายเลข 0625965522
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนนและไม่เกินยอดใช้จ่าย/รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 • กรณีคะแนนสะสม ณ วันที่ทำรายการตัดคะแนน มีไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดธนาคารสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เครดิตเงินตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นเดือนของวันที่ผู้ถือบัตรทำรายการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ธนาคารจะไม่ให้คะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • สงวนสิทธิ์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมฯ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดและยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

แชร์