โปรโดนใจ รุ่นไหนก็คุ้ม ที่ Jaymart Mobile

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2566

แชร์

Jaymart Creat731

Jaymart Creat

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

ซื้อสินค้าที่จำหน่าย ณ พันธมิตรร้านค้า Jaymart Mobile สาขาที่ร่วมรายการและทำรายการแบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2566

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินที่ซื้อสินค้าที่จำหน่าย ณ พันธมิตรร้านค้า Jaymart Mobile สาขาที่ร่วมรายการและทำรายการแบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท

พิเศษ 1 :  เครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท

(จำกัดการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 300 สิทธิ์/ตลอดรายการ)

พิเศษ 2  :  คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

 

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน แบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :

  พิเศษ 1 :  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท

แบ่งชำระ 6 เดือนหรือ 10 เดือน/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
10,000 บาทขึ้นไป 300 บาท
25,000 บาทขึ้นไป 750 บาท
40,000 บาทขึ้นไป 1,200 บาท
60,000 บาทขึ้นไป 1,800 บาท

 

 • (จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ GJM1#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • ลงทะเบียน 1 ครั้งรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • จำกัดการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 300 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท/1 สิทธิ์/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

  พิเศษ 2 : คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ GJM2#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#จำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งไปยังหมายเลข 0625965522
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนนและไม่เกินยอดใช้จ่าย/รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 • กรณีคะแนนสะสม ณ วันที่ทำรายการตัดคะแนน มีไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เครดิตเงินตามรายการส่งเสริมการขายนี้

 

เงื่อนไขทั่วไป :  

 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันนับ  จากวันสิ้นเดือนของวันที่ผู้ถือบัตรทำรายการ
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • สงวนสิทธิ์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • ธนาคารคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมกันเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำหรับกิจกรรมการตลาดนี้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ธนาคารจะไม่ให้คะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควร  เก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

แชร์