สุขภาพดี มีแต่อุ่นใจ ที่ คลินิก แจ็บแอนด์โก บาย โรงพยาบาลวิภาวดี คลินิกเวชกรรม (Jab & Go)

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2566

แชร์

ปก Jab Go Credit

Jab & Go Credit Promotion

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม

เงื่อนไขพิเศษ 1 : ส่วนลดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

 • รับส่วนลดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 3 เข็ม (วัคซีนป้องกันมะเร็ง 9 สายพันธุ์) ในราคา 16,600 บาท จากปกติ 19,900 บาท
โรคจาก
HPV ในเพศหญิง
โรคจาก
HPV ในเพศชาย
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องปากและลำคอ
มะเร็งช่องคลอด มะเร็งองคชาต
มะเร็งช่องปากและลำคอ มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งทวารหนัก หูดที่อวัยวะเพศ
หูดที่อวัยวะเพศ  

 

เงื่อนไขพิเศษ 2 : ผ่อนชำระ Sabaijai by GSB

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือน ได้นานสูงสุด 10 เดือน รายละเอียดดังนี้

 

ผ่อนชำระ ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ
(ต่อเซลล์สลิป)
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ต่อเดือน
3 เดือน 3,000 บาทขึ้นไป 0%
6 เดือน 6,000 บาทขึ้นไป 0%
10 เดือน 10,000 บาทขึ้นไป 0.49%

 

 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนเมื่อคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท/เดือน สงวนสิทธิ์สำหรับรายการที่เรียกเก็บแล้วเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรต้องแจ้งความประสงค์ขอผ่อนชำระรายเดือนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร ผ่านทาง GSB Contact Center 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินโทร.0 2299 8888 และ Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตPrestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999
  หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่ได้รับคะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปหรือหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ กรณีลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อ ณ จุดขายหรือคลินิกผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไข และหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ช่องทางบริการ 

 • คลินิก แจ็บแอนด์โก บาย โรงพยาบาลวิภาวดี คลินิกเวชกรรม (Jab & Go) สถานีรถไฟฟ้าพญาไท ทางออก 3

 


แชร์