โปรโมชัน

ที่น่าสนใจ

หน้าหลัก > โปรโมชัน > ที่น่าสนใจ > กิจกรรม “International Money Transfer Special Monthly Rewards 2022”

กิจกรรม “International Money Transfer Special Monthly Rewards 2022”

 

16276599981996 (1)

เงื่อนไขกิจกรรม

1. ธุรกรรมส่งเงิน-รับเงินด่วนระหว่างประเทศ เลือกได้ทั้ง 3 เครือข่าย MoneyGram, ria Money Transfer และ SpeedSend ไม่นับธุรกรรมที่มีการยกเลิกภายในเดือนนั้น ๆ
กรณีที่มีธุรกรรมเท่ากัน จะเรียงลำดับให้ผู้ที่ทำธุรกรรมครบก่อน
2. ลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในแต่ละเดือน โดยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นหรือเงินสดได้
3. หากธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัล หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับ เพื่อขอรับรางวัลภายในเดือนถัดไป ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัลนั้น ๆ
และยินยอมให้ธนาคารมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลลำดับถัดไป
4. ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการลุ้นรางวัลเฉพาะลูกค้าที่มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของธนาคารถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
6. ประกาศชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.gsb.or.th ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ระยะเวลากิจกรรม

 • เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2565
 • แจ้งผลรางวัลภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ไม่นับวันหยุดธนาคาร)

หลักเกณฑ์การรับของสมนาคุณ

ลูกค้าที่ทำธุรกรรมโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ria Money Transfer, MoneyGram และ SpeedSend      ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 รวมทั้ง 3 เครือข่ายสูงสุดในแต่ละเดือน (เฉพาะรายการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขธนาคาร) จะได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัล Top 10 maximum transaction ประจำเดือน สำหรับลูกค้าที่มีจำนวนรายการของธุรกรรม โอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ทั้งรับและส่งเงิน รวมทั้ง 3 เครือข่าย สูงสุด 10 อันดับ

 • รางวัลลำดับที่  1-5 ของรางวัล Gift Card  มูลค่า 1,000 บาท
 • รางวัลลำดับที่  6-10 ของรางวัล Gift Card  มูลค่า  500  บาท

รางวัล Top 10 maximum amount ประจำเดือน สำหรับลูกค้าที่มีจำนวนเงินโอนสะสม ทั้งรับและส่งเงินของธุรกรรมโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ สูงสุด 10 อันดับ

 • รางวัลลำดับที่  1-5 ของรางวัล Gift Card  มูลค่า 2,000 บาท
 • รางวัลลำดับที่  6-10 ของรางวัล Gift Card  มูลค่า 1,500 บาท

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 • ธุรกรรมส่งเงิน-รับเงินด่วนระหว่างประเทศ ทั้ง 3 เครือข่าย นับเฉพาะธุรกรรมที่ไม่มีการยกเลิกภายในเดือนนั้น ๆ
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 1 รางวัล/เดือน  โดยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นหรือเงินสดได้
 • หากธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับเพื่อขอรับรางวัลภายในเดือนถัดไป ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัลนั้น ๆ และยินยอมให้ธนาคาร มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลลำดับถัดไป
 •  ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการลุ้นรางวัลเฉพาะลูกค้าที่มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จำเป็น หรือรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของธนาคารถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  ผ่านทาง  Facebook: gsbexchange&transfer ,Line: @gsbfx ,Web Site และSocial Media ต่างของธนาคาร

Top 10 maximum transaction

ลำดับที่

ของรางวัลที่ได้รับ (บาท)

รายชื่อผู้โชคดี

ชื่อสาขาที่ทำธุรกรรม

1

Gift Card มูลค่า 1,000

KANNIKA  GRIGGS

สาขาเนินพลับหวาน

2

Gift Card มูลค่า 1,000

PIYADA  CHOPSAWANGAM

สาขาโรบินสัน แม่สอด

3

Gift Card มูลค่า 1,000

CHARALAMPOS  DELIONITIS

สาขาเรนโบว์ พลาซา จันทบุรี

4

Gift Card มูลค่า 1,000

THANAPHA  THANARATTHASART

สาขาสยามพารากอน

5

Gift Card มูลค่า 1,000

AUNG  NO LAST NAME

สาขาแม่สะเรียง

6

Gift Card มูลค่า 500

SUPAK  COCKBURN

สาขาโรบินสัน ลพบุรี

7

Gift Card มูลค่า 500

JAMNIAN  PENGDANG

สาขาแพลทินัม

8

Gift Card มูลค่า 500

MONGKHOL  PHISORAM

สาขาโรบินสัน สุรินทร์

9

Gift Card มูลค่า 500

JIRATHA  INWONG

สาขาเมืองพัทยา

10

Gift Card มูลค่า 500

CORY LOPEZ FACUN

สาขาสยามพารากอน

 

 

Top 10 maximum amount

ลำดับที่

ของรางวัลที่ได้รับ (บาท)

รายชื่อผู้โชคดี

ชื่อสาขาที่ทำธุรกรรม

1

Gift Card มูลค่า 2,000

HTIKE HTIKE HTUN

สาขาโรบินสัน แม่สอด

2

Gift Card มูลค่า 2,000

WARISA  NOLASTNAME

สาขาโรบินสัน แม่สอด

3

Gift Card มูลค่า 2,000

PHACHULALAK  PHOPHUM

สาขาโรบินสัน ร้อยเอ็ด

4

Gift Card มูลค่า 2,000

WIPHAWAN  CHARUPHONG

สาขาแม่สอด

5

Gift Card มูลค่า 2,000

SOMKID  SANJAI

สาขาเซกา

6

Gift Card มูลค่า 1,500

MISS CHARUWAN  THANOON

สาขาซีคอนสแควร์

7

Gift Card มูลค่า 1,500

SOMCHAI  CHANTHIM

สาขาถนนสถิตย์นิมานกาล

8

Gift Card มูลค่า 1,500

THANTIWA  BOONTAVEE

สาขาโรบินสัน ร้อยเอ็ด

9

Gift Card มูลค่า 1,500

SAICHON  PHULSUP

สาขาแพลทินัม

10

Gift Card มูลค่า 1,500

KAWIN  NO LAST NAME

สาขาแม่ฮ่องสอน

Top 10 maximum transaction

ลำดับที่ ของรางวัลที่ได้รับ (บาท) รายชื่อผู้โชคดี ชื่อสาขาที่ทำธุรกรรม
1 Gift Card มูลค่า 1,000 KANNIKA  GRIGGS สาขาเนินพลับหวาน
2 Gift Card มูลค่า 1,000 BRANSAI  NO LAST NAME สาขาโรบินสัน แม่สอด
3 Gift Card มูลค่า 1,000 RAIN  NO LAST NAME สาขาแม่สอด
4 Gift Card มูลค่า 1,000 WITTAYA  CHAMMANIDAENG สาขาแม่สะเรียง
5 Gift Card มูลค่า 1,000 THANAPHA  THANARATTHASART สาขาสยามพารากอน
6 Gift Card มูลค่า 500 THIRAPHONG  THAMMAPAYUN สาขาแม่สะเรียง
7 Gift Card มูลค่า 500 NANPHATSORN  PHONPHAI สาขาบุรีรัมย์
8 Gift Card มูลค่า 500 CHARALAMPOS  DELIONITIS สาขาเรนโบว์ พลาซา จันทบุรี
9 Gift Card มูลค่า 500 SURIYA  SUKUL สาขาลาดพร้าว 101
10 Gift Card มูลค่า 500 TANA  LINES สาขาสัมมากร เพลส รามคำแหง 110

 

 

Top 10 maximum amount

ลำดับที่ ของรางวัลที่ได้รับ (บาท) รายชื่อผู้โชคดี ชื่อสาขาที่ทำธุรกรรม
1 Gift Card มูลค่า 2,000 MUMKANG  SURIYAWONG สาขาท่าสองยาง
2 Gift Card มูลค่า 2,000 RUNGKARN KANJANAMANEE QUAST สาขาบวกครกหลวง
3 Gift Card มูลค่า 2,000 WIPHAWAN  CHARUPHONG สาขาแม่สอด
4 Gift Card มูลค่า 2,000 SURACHAI  WONGASAI สาขาท่าสองยาง
5 Gift Card มูลค่า 2,000 AUNG SAN  NO LAST NAME สาขาแม่สอด
6 Gift Card มูลค่า 1,500 AUNG  NO LAST NAME สาขาแม่สะเรียง
7 Gift Card มูลค่า 1,500 PATPOL  POLKLANG สาขาบิ๊กซี หล่มสัก
8 Gift Card มูลค่า 1,500 JAMNIAN  PENGDANG สาขาแพลทินัม
9 Gift Card มูลค่า 1,500 RABIAB  SIMEK สาขาชุมแพ
10 Gift Card มูลค่า 1,500 SUMALEE  ROKPHRAI สาขาปัว

 

Top 10 maximum transaction

ลำดับที่ ของรางวัลที่ได้รับ (บาท) รายชื่อผู้โชคดี ชื่อสาขาที่ทำธุรกรรม
1 Gift Card มูลค่า 1,000 KANNIKA  GRIGGS สาขาเนินพลับหวาน
2 Gift Card มูลค่า 1,000 BRANSAI  NO LAST NAME สาขาแม่สอด
3 Gift Card มูลค่า 1,000 NATTAYA  LASRIDA สาขาหนองหาน
4 Gift Card มูลค่า 1,000 DOUNGKAMON  CHOTIKUL สาขากาญจนบุรี
5 Gift Card มูลค่า 1,000 BUNSITA  THONGMI สาขาบางสวรรค์
6 Gift Card มูลค่า 500 ARANYA  PRAPARAT สาขาตลาดหัวอิฐ
7 Gift Card มูลค่า 500 SUTHARAK  SIRITONGSAKUN สาขาแม่สะเรียง
8 Gift Card มูลค่า 500 AUNG  NO LAST NAME สาขาแม่สะเรียง
9 Gift Card มูลค่า 500 NANPHATSORN  PHONPHAI สาขาบุรีรัมย์
10 Gift Card มูลค่า 500 SUTTHIPHONG  CHUSON สาขาโรบินสัน แม่สอด

 

Top 10 maximum amount

ลำดับที่ ของรางวัลที่ได้รับ (บาท) รายชื่อผู้โชคดี ชื่อสาขาที่ทำธุรกรรม
1 Gift Card มูลค่า 2,000 MAMADOU  TRAORE สาขาแพลทินัม
2 Gift Card มูลค่า 2,000 SARAWUT  YOTAMANEE สาขาโรบินสัน แม่สอด
3 Gift Card มูลค่า 2,000 WIRIN  RATTANAS ARANYAWONG สาขาแม่สอด
4 Gift Card มูลค่า 2,000 SASIKAN  THANABORISUT สาขาภูเรือ
5 Gift Card มูลค่า 2,000 SANWA  KAMANEEWONG สาขาแม่สอด
6 Gift Card มูลค่า 1,500 THANYANAT  PHODPHITHAKSAKUN สาขาแม่สะเรียง
7 Gift Card มูลค่า 1,500 WIPHAWAN  CHARUPHONG สาขาแม่สอด
8 Gift Card มูลค่า 1,500 SURAPA  TUBTIMTES สาขาพิบูลมังสาหาร
9 Gift Card มูลค่า 1,500 JAMNIAN  PENGDANG สาขาแพลทินัม
10 Gift Card มูลค่า 1,500 MRS SUJIN  SAEOANG สาขาทับสะแก