โปรโมชันสินเชื่อกรมธรรม์ค้ำประกัน

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 ธ.ค. 2566

แชร์

18056538452934

18056538452934

จุดเด่น

 • ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน 
 • กู้ง่าย อนุมัติและรับเงินภายใน 1 วัน
 • สะดวก ใช้เพียงเล่มกรมธรรม์ และบัตรประชาชน
 • ความคุ้มครองคงอยู่เหมือนเดิม (กรมธรรม์ต้องมีการส่งเงินฝากประจำงวดเป็นปกติ)

จำนวนเงินให้กู้

 • กู้ได้สูงสุด 100% ของมูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ (ทั้งนี้ วงเงินกู้เป็นไปตามที่ระบุในเงื่อนไขของกรมธรรม์)

ระยะเวลากู้ 

 • ครั้งละ 1 ปี เว้นแต่อายุกรมธรรม์ฝากเงินเหลือไม่ครบ 1 ปี ให้กู้เท่าระยะเวลาที่เหลือ
 • เป็นผู้ฝากกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
 • เป็นกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวที่มีผลบังคับ
 • อัตราดอกเบี้ย 4.19% ทุกแบบกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 ธ.ค. 2566
 • ติดต่อขอกู้ที่สาขาเจ้าของบัญชีเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวเท่านั้น

แชร์