คุ้มทุกมื้อ กับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ที่ร้านอาหารทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2566

แชร์

Gsb Restaurant Final Edit Creat 2

Gsb Restaurant Final Edit Creat

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,900 บาท*/** วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2566

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท
รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม

*เงื่อนไขคุ้ม 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท

 • สะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ครบทุก 3,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
 • จำกัดเครดิตเงินคืน 300 บาท/บัตร/เดือน สูงสุด 900 บาท/บัตร/ตลอดรายการ
 • จำกัดสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 1,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ทาง SMS ครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการโดยพิมพ์ GD1#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)
 • การคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันเป็นต้นไป เช่น ผู้ถือบัตรลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันที่ 15 มี.ค. 2566 ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2566 – 31 พ.ค. 2566 ผู้ถือบัตรลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันที่ 20 เม.ย. 2566 ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ษ. 2566 – 31 พ.ค. 2566
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน60 วัน นับจากวันสุดท้ายของรอบสะสมแต่ละรอบ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในStatement ระยะเวลาสะสมยอดใช้จ่ายเพื่อเครดิตเงินคืน มีรายละเอียดดังนี

รอบที่

ระยะเวลาสะสม

ระยะเวลาเครดิตเงินคืน

1

1 มี.ค. – 31 มี.ค. 2566

ภายใน 30 พ.ค. 2566

2

1 เม.ย. – 30 เม.ย. 2566

ภายใน 30 มิ.ย. 2566

3

1 พ.ค. – 31 พ.ค. 2566

ภายใน 31 ก.ค. 2566

 

**เงื่อนไขพิเศษ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินและใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point เท่ายอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 • จำกัดแลกคะแนนสูงสุด 20,000 คะแนน/บัตร/ตลอดรายการ (เทียบเท่าเครดิตเงินคืน 2,000 บาท)
 • ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ทุกครั้งที่ต้องการแลกคะแนนโดยพิมพ์ GD2#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดใช้จ่าย ส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในเดือนที่ทำรายการชำระผ่านบัตรเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่มีคะแนนสะสม GSB Reward Point เพียงพอและมียอดใช้จ่ายตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขทั่วไป

 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะร้านอาหารภายในประเทศไทย ที่อยู่ภายใต้ MCC CODE ที่กำหนดดังนี้ 5441, 5462, 5811, 5812, 5813, 5921, 5814

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมการสั่งผ่าน AGGREGATOR ต่าง ๆ : GRAB, FOODPANDA, LINEMAN, Air Asia Super APP, ROBINHOOD, Shopee และยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน

  E-WALLET ต่างๆ : TRUE MONEY WALLET, DOLFIN WALLET, AIRPAY, RABBIT LINEPAY, BLUECONNECT

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 •  ชำระยอดใช้จ่ายและค่าบริการส่วนต่างผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินเท่านั้น
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 •  ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติมีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปหรือหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ กรณีลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อ ณ จุดขายหรือร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไข และหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดโปรโมชั่นบัตรเครดิตเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center โทร.1115 หรือ GSB Credit Card Call Center โทร. 02 299 8888  

ช่องทางบริการ

 • ร้านอาหารทุกร้านทั่วประเทศไทย

แชร์