โปรโมชัน

บัตรเครดิต

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ช้อปปิ้ง > ถูกใจสายช้อป คุ้มยกกำลัง 2 กับเเบรนด์ชั้นนำ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,200 บาท

ถูกใจสายช้อป คุ้มยกกำลัง 2 กับเเบรนด์ชั้นนำ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,200 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

 ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2565 – 30 กันยายน 2565

 

Aw Gsb Usage (zara) Banner Final Co 01

 

รายละเอียดกิจกรรม

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,200 บาท*/**

พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ไม่ต้องใช้คะแนน)

 • รับเครดิตเงินคืน 800 บาท*

เฉพาะ Zara, PULL&BEAR, Bershka, OYSHO, TED BAKER, ZARA HOME ใช้จ่ายครบทุก 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท

 

 • รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท*

เฉพาะ Massimo Dutti

ใช้จ่ายครบทุก 4,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท

 

พิเศษ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10%**

ใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากคะแนนสะสม (สงวนสิทธิ์แลกคะแนนไม่เกินยอดใช้จ่าย)

เงื่อนไขพิเศษ 1*

เฉพาะ Zara, PULL&BEAR, Bershka, OYSHO, TED BAKER, ZARA HOME

• ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ร้าน ZARA, PULL&BEAR, Bershka, OYSHO, TED BAKER และ ZARA HOME สาขาที่ร่วมรายการหรือช่องทาง
ออนไลน์ครบทุก 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
• จำกัดเครดิตเงินคืน 200 บาท/บัตร/เดือน/แบรนด์ สูงสุด 800 บาท/บัตร/แบรนด์/ตลอดรายการ

เฉพาะ Massimo Dutti

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ร้าน Massimo Dutti สาขาที่ร่วมรายการหรือช่องทางออนไลน์ ครบทุก 4,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท
 • จำกัดเครดิตเงินคืน 300 บาท/บัตร/เดือน สูงสุด 1,200 บาท/บัตร/ตลอดรายการ
 • ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ทุกครั้งที่ต้องการรับสิทธิ์

Pic Zara 01

 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในเดือนที่ทำรายการชำระผ่านบัตรเท่านั้น

เงื่อนไขพิเศษ 2**

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ร้าน ZARA, PULL&BEAR, Bershka, OYSHO, TED BAKER และ ZARA HOME Massimo Dutti สาขาที่ร่วมรายการ หรือช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากคะแนนสะสม
 • สงวนสิทธิ์แลกคะแนนไม่เกินยอดใช้จ่าย
 • จำกัดแลกคะแนนสูงสุด 30,000 คะแนน/บัตร/แบรนด์/ตลอดรายการ (เทียบเท่าเครดิตเงินคืน 3,000 บาท)
 • ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ทุกครั้งที่ต้องการแลกคะแนน โดย

Pic Zara 02

 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในเดือนที่ทำรายการชำระผ่านบัตรเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่มีคะแนนสะสม GSB Reward Point เพียงพอ และมียอดใช้จ่ายตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ชำระยอดใช้จ่ายและค่าบริการส่วนต่างผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินเท่านั้น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ใน Statement
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติมีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนโดยคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมกันในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปหรือหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น 
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ กรณีลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อ ณ จุดขายหรือร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไข และหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดโปรโมชั่นบัตรเครดิตเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center โทร.1115 หรือ GSB Credit Card Call Center โทร. 02 299 8888