ฟินกระจาย ทานบุฟเฟต์ร้านเด็ด กับโปรฯ มา 4 จ่าย 3 คัดสรรโดยวงใน – Government Savings Bank

โปรโมชั่น

บัตรเครดิต

รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ร้านอาหาร > ฟินกระจาย ทานบุฟเฟต์ร้านเด็ด กับโปรฯ มา 4 จ่าย 3 คัดสรรโดยวงใน

ฟินกระจาย ทานบุฟเฟต์ร้านเด็ด กับโปรฯ มา 4 จ่าย 3 คัดสรรโดยวงใน

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสิน มา 4 จ่ายแค่ 3 ท่าน สำหรับบุฟเฟต์ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการกว่า 20 ร้านค้าโดยวงใน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565

 

มา 4 จ่าย 3 Final Creat 01

 

 

พิมพ์ GWN#รหัสร้านค้า#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย

 

ร้านค้า รหัสร้าน เครดิตเงินคืน
IN THE MIDDLE By Kaizen 1 941 บาท
You & I  Suki Buffet 2 723 บาท
Kouen Sushi Bar Cloud Empire Tower 3 823 บาท
FuFu Shabu 4 823 บาท
Nene BBQ 5 349 บาท
Neta Grill 6 783 บาท
Tohkai Yakiniku 7 899 บาท
Waq Yakiniku 8 769 บาท
Gyu-ya 9 719 บาท
Gyu Kaku Japanese BBQ 10 823 บาท
Tohkai Japanese Restaurant 11 995 บาท
Tenjo Sushi & Yakiniku Premium Buffet 12 858 บาท
Wisdom International Buffet 13 1179 บาท
Senju Shabu & Sushi Premium Buffet 14 858 บาท
Niku King Yakiniku Buffet (นิกุคิง) 15 662 บาท
Hiso Sushi (ไฮโซะ ซูชิ) Aroi Sushi 16 1067 บาท
Guru Gyuu Delivery ( กูรูกิว สาขาสะพานควาย ) 17 699 บาท
มานี มี หม้อ 18 699 บาท
ชาบูแต้จิ๋ว เลิศเลิศ สาทร 19 769 บาท
Kokinaemsae (โกกิเนมเซ) 20 373 บาท

 

เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ส่ง SMS ลงทะเบียนพิมพ์ GWN#รหัสร้านค้า#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 0625965522 และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2565 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) โดยลงทะเบียนทุกครั้งก่อนใช้งาน
 • โปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าซึ่งจับกลุ่มมาตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป โดยลูกค้าชำระค่าสินค้าและบริการเต็มจำนวน และธนาคารจะทำการเครดิตคืนเงินราคาสุทธิ/ ท่าน ในราคาที่ลูกค้าเลือกรับประทาน ภายใน 60 วันหลังวันสิ้นเดือนที่ลูกค้าลงทะเบียนทาง SMS
 • ลูกค้าจับกลุ่ม 4 ท่าน เท่ากับ 1 สิทธิ์
 • จำกัดการรับสิทธิ์ 2 สิทธิ์/ บัตร/ เดือน
 • กรณีลูกค้าเลือกรับประทานในราคาที่สูงกว่าราคาที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะให้เครดิตเงินคืนในราคาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์จำกัดเครดิตเงินคืนภายในวงเงิน 400,000 บาท
 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินเท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกบัตร และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการแสดงเครดิตเงินคืน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริตฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรเครดิตผิดเงื่อนไขที่กำหนดหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากธนาคารออมสินได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • ธนาคารออมสินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของร้านค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด โดยถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานไว้เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบกรณีจำเป็น