15 บาท = 1 คะแนน เอกสิทธิ์ในไลฟ์สไตล์ที่ทำให้คุณได้คะแนนเร็วขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2566

แชร์

15 1

พิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสินประเภท เวิลด์ อีลิท, เพรสทีจ, เวิลด์ รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน เพียงใช้จ่าย 15 บาท ในหมวดที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 31 ธันวาคม 2566

 

60.โปร 15b 1pt 08 2023 Creat 01

 

Capture

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • รายการสะสมคะแนน GSB Reward Point จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพื่อนามาแลกของ รางวัล ท่านสามารถสะสมคะแนนได้ตลอดอายุการเป็นสมาชิกผู้ถือบัตร
 • ท่านจะได้รับคะแนน GSB Reward Point ทุกครั้งที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดดังนี้
  • หมวดร้านอาหาร MCC Code : 5441, 5462, 5811, 5812, 5813, 5921, 5814
  • หมวดช้อปปิ้ง MCC Code : 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5941, 5948, 8043, 5094, 5944, 5950, 5192, 5193, 5198, 5733, 5942, 5945, 5946, 5970, 5971, 5972, 5995, 5998, 7032, 7033, 7993, 7994, 1761, 1771, 5021, 5039, 5051, 5200, 5211, 5231, 5251, 5712, 5713, 5714, 5718, 5719, 5722, 5996, 4812, 4816, 5045, 5065, 5732, 5734, 7629, 5963-69, 2842, 4468, 5046, 5072, 5074, 5085, 5099, 5111, 5131, 5169, 5199, 5261, 5300, 5310, 5331, 5399, 5943, 5947, 5949, 5973, 5975, 5976, 5978, 5993, 5997, 5999, 5451, 5311, 5931, 5932, 5933, 5937, 5309
  • หมวดท่องเที่ยว MCC Code : 3000 – 3301, 4511, 3351 -3441, 4457, 7512, 3501 – 3999, 4722, 6513, 7011, 7012, 4011, 4111, 4112, 4121, 4131, 4411, 4789, 5962
  • หมวดสุขภาพและความงาม MCC Code : 5977, 7230, 7297, 7298, 5047, 5122, 5912, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099
 • เฉพาะการจ่ายใช้หมวดหมู่ที่กำหนด 15 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน
 • รายการคำนวณคะแนนสะสม ไม่รวมรายการประเภท เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท การชำระค่าหน่วย ลงทุนทุกประเภท ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าภาษีทุกประเภท และ ชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวธนาคารออมสิน
 •  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนน GSB Reward Point หากมีการยกเลิกหรือคืน การซื้อสินค้าและบริการ หรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท (Tax Refund)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนน GSB Reward Point เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ที่ร้านค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป (จำนวน 31 ประเทศ) โดยมีรายชื่อประเทศ ดังต่อไปนี้
  • 1) Austria, 2) Belgium, 3) Bulgaria, 4) Croatia, 5) Czech Republic, 6) Cyprus, 7) Denmark, 8) Estonia, 9) Finland (including Aland Islands), 10) France (including French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Reunion, Saint Martin (French Part), and Mayotte), 11) Germany, 12) Greece, 13) Hungary, 14) Ireland, 15) Italy, 16) Latvia, 17) Lithuania, 18) Luxembourg, 19) Malta, 20) Netherlands, 21) Poland, 22) Portugal (including Azores and Madeira), 23) Romania, 24) Slovakia, 25) Slovenia, 26) Spain (including Canary Islands, Ceuta, Melilla), 27) Sweden, 28) United Kingdom (including Gibraltar), 29) Iceland, 30) Liechtenstein, 31) Norway (including Svalbard and Jan Mayen)
 • ธนาคารฯ จะคำนวณคะแนน GSB Reward Point โดยไม่นับรวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในส่วนที่เกิน 2 เท่า ของวงเงินที่อาจจะได้รับอนุมัติเมื่อขอใช้เกินวงเงินในแต่ละบัตรเครดิตและต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท/รอบบัญชี ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะจ่ายเงินเข้ามาในบัตรเพื่อรองรับส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริม การขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Credit Card Call Center โทร. 0 2299 9999

แชร์