โปรโมชัน

บัตรเครดิต

รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ไลฟ์สไตล์ > ซื้อตั๋ว รับคุ้ม ที่ SF

ซื้อตั๋ว รับคุ้ม ที่ SF

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรธนาคารออมสิน

รับฟรี Set Popcorn GSB Infinite banking 1 ชุด มูลค่า 290 บาท เมื่อชำระค่าตั๋วภาพยนตร์ ด้วยบัตรธนาคารออมสินตามจำนวนที่นั่งที่นั่งที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 

โรงภาพยนตร์ Sf

รายละเอียดกิจกรรม

เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม

  • เมื่อผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินซื้อบัตรชมภาพยนตร์ SF รับฟรี Set Popcorn GSB Infinite Banking 1 ชุด (มูลค่า 280 บาท) ได้แก่
  • บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ประเภทเวิร์ด อีลิท, เพรสทีจ และเวิร์ด จำนวน 1 ที่นั่งขึ้นไป
  • บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส และอี คอมเมิร์ด และบัตรเดบิตธนาคารออมสิน จำนวน 2 ที่นั่งขึ้นไป
  • จำกัดจำนวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/บัตร/เดือน (จำกัดจำนวน 600 สิทธิ์ตลอดรายการ)
  • แสดงบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิตธนาคารออมสิน เพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ แล้วนำคูปองไปแลกซื้อที่จุดจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มของโรงภาพยนตร์
  • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคาร และ SF Cinema ได้
  • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SF Smart Call โทร. 1349 เวลา 9.00 น. – 22.00 น. ได้ทุกวัน
  • ธนาคาร และ SF มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริม การขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด