สวยครบ จบทุกองศากับ GSB on EDC X YANHEE Health Care

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2566

แชร์

Yanhee Creat 2

Yanhee Creat

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ใช้บริการ ณ โรงพยาบาลยันฮีที่ร่วมรายการและทำรายการแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือนและ 10 เดือน
            พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท
พิเศษ 2 : รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2566

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือนและ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :

  พิเศษ 1 :  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท

แบ่งชำระ 6 เดือนหรือ 10 เดือน/เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

10,000 บาทขึ้นไป

220 บาท

30,000 บาทขึ้นไป

650 บาท

50,000 บาทขึ้นไป

1,200 บาท

100,000 บาทขึ้นไป

3,000 บาท

 (จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)

 •  ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ GY1#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • ลงทะเบียน 1 ครั้งรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/1 สิทธิ์/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

  พิเศษ 2 : คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ GY2#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#จำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งไปยังหมายเลข 0625965522
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนนและไม่เกินยอดใช้จ่าย/รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 • กรณีคะแนนสะสม ณ วันที่ทำรายการตัดคะแนน มีไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด 
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เครดิตเงินตามรายการส่งเสริมการขายนี้

เงื่อนไขทั่วไป

 •  ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของวันที่ผู้ถือบัตรทำรายการ
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • สงวนสิทธิ์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ธนาคารจะไม่ให้คะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 


แชร์