ออมสินช่วยคุณฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน – Government Savings Bank

โปรโมชัน

บัตรเครดิต

รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > อื่นๆ > ออมสินช่วยคุณฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

ออมสินช่วยคุณฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

17.[create Outline] จ่ายประกัน รับคุ้ม

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ GIN#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมายังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) และจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 64 – 31 ม.ค. 65 จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อบัตร ตลอดรายการ
 • เฉพาะการใช้จ่ายในหมวดประกัน โดยธนาคารจะยึดตาม MCC Code ร้านค้าที่ VISA และ Master Card กำหนัดดังนี้ MCC Code: 5960 และ 6300 เท่านั้น
 • รับเครดิตเงินคืน เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยแบบรูดเต็มจำนวน ทุกๆ 10,000 บาทต่อเซลล์สลิป โดยรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน หรือ สูงสุด 900 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
 • ผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริมหลายใบ ต้องลงทะเบียนตามรายบัตรและการเครดิตเงินคืน จะคำนวณเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น
 • กรณีผู้ถือบัตรมีบัตรหลักหลายใบ ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนให้เพียง 1 บัญชีบัตรหลัก
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ธนาคารฯ จะไม่ให้คะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ยกเว้นเบี้ยประกันแบบ ยูนิต ลิงค์
 • สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับยอดใช้จ่ายที่ร่วมผ่อนชำระ Sabaijai On Call
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืน จากเบี้ยประกันต่อเซลล์สลิป
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ลงทะเบียน
 • การคำนวณเครดิตเงินคืน จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายเมื่อผู้ถือบัตรลงทะเบียนสำเร็จ โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษา SMS ยืนยันการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อนำมายืนยันในกรณีที่มีความจำเป็น
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเครดิตเงินคืน
 • กรณีบัตรหาย ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรเครดิตใหม่อีกครั้งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • สงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่โอนเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรหลัก
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น

ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง