ช้อปเบาผ่อนสบาย ใช้จ่ายเพียง 6,000 บาท ผ่อนนาน 10 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ก.ย. 2566

แชร์

Gsb Credit 20230711 Createoutline T

Gsb Credit 20230711 Createoutline

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

ใช้จ่ายเพียง 6,000 บาท เลือกผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.49%/เดือน

เงื่อนไข

 • สำหรับผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในหมวดการใช้จ่ายที่กำหนด ภายใต้ MCC Code ดังนี้
  หมวดประกัน MCC Code : 5960 และ 6300 เท่านั้น
  หมวดการศึกษา MCC Code : 7911, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299 และ 8351 เท่านั้น
  หมวดสุขภาพและความงาม MCC Code : 7230, 7297, 7298, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8049, 8050, 8062, 8071 และ 8099 เท่านั้น
  หมวดยานยนต์ MCC Code : 5013, 5271, 5511, 5521, 5532, 5533, 5571, 5599, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542 และ 7549 เท่านั้น
  หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า MCC Code : 4812, 4816, 5045, 5065, 5311, 5722, 5732, 5734, 5946, 5997, 7379, 7622 และ 7629 เท่านั้น
  หมวดเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน MCC Code : 1520, 1711, 1761, 1771, 5021, 5039, 5051, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 5714, 5718, 5719, และ 5950 เท่านั้น
  หมวดท่องเที่ยว
  ตั๋วโดยสารเครื่องบิน MCC Code : 3000 – 3350 และ 4511
  โรงแรม MCC Code : 3501 – 3999, 6513, 7011 และ 7012
  บริษัททัวร์ MCC Code : 4722
  รถเช่า MCC Code : 3351 – 3500 และ 7512
  หมวดสกุลเงินต่างประเทศ เฉพาะการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เท่านั้น
  หมวดสัตว์เลี้ยง MCC Code : 742 และ 5995 เท่านั้น
 • สำหรับยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น และยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/ เซลล์สลิป เมื่อคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อเดือน ยกเว้นหมวดท่องเที่ยวสามารถรวมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท/เซลล์สลิป  สะสมครบตามขั้นต่ำที่กำหนด สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้
ผ่อนชำระ

ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ

(ต่อเซลล์สลิป)

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
(Flat Rate)
ต่อเดือน
3 เดือน 3,000 บาทขึ้นไป 0%
6 เดือน 6,000 บาทขึ้นไป 0%
10 เดือน 6,000 บาทขึ้นไป 0.49%
 • ผู้ถือบัตรต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร ผ่านทาง GSB Contact Center 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โทร.0 2299 8888 และ Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999 หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนจะต้องทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบธนาคาร (Posted Date) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566 
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่ได้รับคะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้ 
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้
 • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 
 • กรณี MCC Code ไม่ตรงตามเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด หากผู้ถือบัตรมีหลักฐานและพิสูจน์ได้ว่าเป็นประเภทรายการใช้จ่ายตามหมวดของกิจกรรมนี้จริง ให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

แชร์