Good Health Good Life ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2566

แชร์

Thumb รพ.ปรินซ์ปากน้ำโพ

Princ ปากน้ำโพธิ์ Web Creat 01

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท

ใช้บริการ ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2

 

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :

พิเศษ 1 : แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน แบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 3 เดือน และ 6 เดือน ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกับธนาคารออมสิน

พิเศษ 2 : ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 10%

 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GHO1#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#จำนวนคะแนนที่ต้องการแลกส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อแลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน
 • จำกัดการแลกคะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนน สูงสุด 100,000 คะแนน และไม่เกินยอดใช้จ่ายตลอดรายการ / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ

ตัวอย่าง A : ผู้ถือบัตรฯ มียอดใช้จ่ายเป็นเงิน 3,500 บาท* ต่อเซลล์สลิป สามารถใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 3,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 300 บาท

ตัวอย่าง B : ผู้ถือบัตรฯ มียอดใช้จ่ายเป็นเงิน 108,000 บาท* ต่อเซลล์สลิป สามารถใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท

 • กรณีคะแนนสะสม ณ วันที่ทำรายการตัดคะแนน มีไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้

เงื่อนไขทั่วไป :

 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นเดือนของวันที่ผู้ถือบัตรทำรายการ
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • สงวนสิทธิ์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ธนาคารจะไม่ให้คะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

แชร์