รับคะแนนสะสมพิเศษ X5

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.  – 31 ธ.ค. 2566

แชร์

Gsb Credit 20230428 731

Gsb Credit 20230428 Creat

 

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิตธนาคารออมสิน อีคอมเมิร์ซ

เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมพิเศษ

 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน อีคอมเมิร์ซ เท่านั้น เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรแบบชำระเต็มจำนวน สะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน โดยนับยอดรวมจากร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ
 • ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ ดังนี้

ช้อปปิ้งออนไลน์: Lazada, Shopee, Central App, ONESIAM Super App, MOnline, ShopAt24, topvalue, Firster, King Power Online, Watson Online

อีวอลเล็ต: True Money Wallet, ShopeePay, Rabbit LINE Pay

ยกเว้น รายการจากการชำระบิลทุกประเภท, การเติมเงินทุกประเภท, ค่าสาธารณูปโภค, การซื้อเพชร ทอง, ยอดใช้จ่ายหมวดขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส, รถไฟฟ้า MRT, ทางด่วน, เติมเงิน EASY PASS, ขนส่งนครชัยแอร์ ,ขนส่ง LALAMOVE, ยอดใช้จ่ายที่เป็นการเก็บเงินปลายทาง (Cash on delivery)

เดลิเวอรี่: Grab, LINE MAN, ShopeeFood, Robinhood, Food Panda, Cabb Taxi, Air Asia Super App (เฉพาะบริการ Food/ Ride)

บริการสตรีมมิง: Monomax, Disney+, Netflix, IQIYI, VIU, Youtube Premium, Prime Video และ WeTV

 • จำกัดรับคะแนนสะสมพิเศษ 800 คะแนน ต่อบัตร ต่อเดือน หรือ 4,000 คะแนน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย รวมทุกร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นเดือนปฏิทิน
 • คะแนนสะสมพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • สงวนสิทธิ์การให้คะแนนสะสมพิเศษ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ตามเงื่อนไข ที่ธนาคารกำหนด เฉพาะรายการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการให้คะแนนสะสมพิเศษ ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเครดิตเงินคืน
 • สงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสะสมพิเศษ เฉพาะผู้ถือบัตรที่คงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้คำนวณเครดิตเงินคืน สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ผ่านร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ ยกเว้น การเบิกเงินสดล่วงหน้า การชำระบิลทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน
 • ทุกประเภท การชำระค่าสาธารณูประโภค การเติมเงินทุกประเภท การชำระภาษี ค่าปรับดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง และยอดแบ่งชำระรายเดือน “Sabaijai On Call By GSB

แชร์