โปรโมชัน

บัตรเครดิต

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ช้อปปิ้ง > ช้อปไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ กับ 10 แบรนด์ดัง รับเครดิตเงินคืนสูงสุดแบรนด์ละ 3,800 บาท

ช้อปไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ กับ 10 แบรนด์ดัง รับเครดิตเงินคืนสูงสุดแบรนด์ละ 3,800 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,800 บาท/แบรนด์ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2565 – 30 กันยายน 2565

Aw Gsb Usage 02 (lyn) Banner Final Co

รายละเอียดกิจกรรม

รับเครดิตเงินคืนแบรนด์ละ 3,800 บาท*/**

พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืน* (ไม่ต้องใช้คะแนน)

ใช้จ่ายครบทุก 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท สูงสุด 200 บาท/บัตร/เดือน/แบรนด์

พิเศษ 2 : รับเครดิตเงินคืน 10%**(สงวนสิทธิ์แลกคะแนนไม่เกินยอดใช้จ่าย)

ใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากคะแนนสะสม 

เงื่อนไขพิเศษ 1*

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ร้าน LYN, LYN AROUND, FRED PERRY, FOOTWORK NOIR, JELLY BUNNY, MELISSA CLUBE, QUINN, SHOE BAR, ASICS, MELISSA JELLY DREAM สาขาที่ร่วมรายการ หรือ ช่องทางออนไลน์ ครบทุก 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท สูงสุด 200 บาท/บัตร/เดือน/แบรนด์
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 800 บาท/บัตร/แบรนด์/ตลอดรายการ
 • ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ทุกครั้งที่ต้องการรับสิทธิ์

ตารางลงทะเบียน 01

 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในเดือนที่ทำรายการชำระผ่านบัตรเท่านั้น

 เงื่อนไขพิเศษ 2**

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ร้าน LYN, LYN AROUND, FRED PERRY, FOOTWORK NOIR, JELLY BUNNY, MELISSA CLUBE, QUINN, SHOE BAR, ASICS, MELISSA JELLY DREAM สาขาที่ร่วมรายการ หรือ ช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากคะแนนสะสม 
 • สงวนสิทธิ์แลกคะแนนไม่เกินยอดใช้จ่าย
 • จำกัดแลกคะแนนสูงสุด 30,000 คะแนน/บัตร/แบรนด์/ตลอดรายการ (เทียบเท่าเครดิตเงินคืน 3,000 บาท)
 • ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ทุกครั้งที่ต้องการแลกคะแนน 

ตารางลงทะเบียน 02

 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในเดือนที่ทำรายการชำระผ่านบัตรเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่มีคะแนนสะสม GSB Reward Point เพียงพอ และมียอดใช้จ่ายตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น 
 • ชำระยอดใช้จ่ายและค่าบริการส่วนต่างผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินเท่านั้น 
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ใน Statement
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนโดยคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมกันในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปหรือหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น 
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้ 
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด  
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ กรณีลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อ ณ จุดขายหรือร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไข และหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 
 • สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดโปรโมชั่นบัตรเครดิตเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center โทร. 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center โทร. 02 299 8888