โปรโมชั่น

บัตรเครดิต

รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ร้านอาหาร > อิ่มได้ทุกที่กับ foodpanda รับส่วนลดสูงสุด 30%

อิ่มได้ทุกที่กับ foodpanda รับส่วนลดสูงสุด 30%

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

 • ผู้ใช้ใหม่ รับส่วนลด 30% สูงสุด 80 บาท และรับส่วนลด 25% สูงสุด 100 เมื่อมียอดสั่งตามเงื่อนไขที่กำหนด

 • ผู้ใช้ปัจจุบัน รับส่วนลด 70 บาท เมื่อมียอดสั่งตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปเมื่อสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน foodpanda จากร้านที่ร่วมรายการ

  ระหว่างวันที่ 10 กรกฏาคม 2565 – 30 กันยายน 2565

 

Foodpanda 2 Creat

 

เงื่อนไขการรับส่วนลดลูกค้าใหม่ (บัญชี foodpanda)

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท ที่เป็นผู้ใช้ใหม่ของ foodpanda เมื่อสั่งอาหารหรือสินค้าผ่าน www.foodpanda.co.th หรือแอปพลิเคชัน foodpanda ยอดสั่งขั้นต่ำ 150 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป หลังหักค่าส่งและส่วนลดทุกประเภท รับส่วนลด 30% สูงสุด 80 บาท
 • รับส่วนลดโดยการกรอกรหัส GSBNC922 ในช่องกรอกรหัสก่อนที่จะทำการสั่งเท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์การใช้ส่วนลด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้/ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • จำกัดจำนวนสิทธิ์รวม 1,800 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม

เงื่อนไขการรับส่วนลดลูกค้าใหม่ (บัญชี pandamart หรือ shops)

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท เมื่อสั่งสินค้าผ่านบริการ pandamart หรือ shops ผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda เป็นครั้งแรกและชำระยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ยอดสั่งขั้นต่ำ 400 บาทขึ้นไป หลังหักค่าส่งและส่วนลดทุกประเภทรับส่วนลด 25% สูงสุด 100 บาท
 • รับส่วนลดโดยการกรอกรหัส GSBNV922 ในช่องกรอกรหัสก่อนที่จะทำการสั่งเท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์การใช้ส่วนลด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้/ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • จำกัดจำนวนสิทธิ์รวม 1,200 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม

เงื่อนไขการรับส่วนลดลูกค้าปัจจุบัน (บัญชี foodpanda)

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท เมื่อสั่งอาหารหรือสินค้าผ่าน www.foodpanda.co.th หรือแอปพลิเคชัน foodpanda จากร้านที่ร่วมรายการและชำระยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ยอดสั่งตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป หลังหักค่าส่งและส่วนลดทุกประเภทรับส่วนลด 70 บาท
 • รับส่วนลดโดยการกรอกรหัส GSB7022 ในช่องกรอกรหัสก่อนที่จะทำการสั่งอาหารหรือสินค้าเท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้/เดือน สูงสุด 3 สิทธิ์/ผู้ใช้/ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • จำกัดจำนวนสิทธิ์รวมเดือนละ 476 สิทธิ์ รวมทั้งสิ้น 1,428 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • ผู้ถือบัตรต้องสมัครสมาชิกและทําการล็อคอินเข้าบัญชี foodpanda ใส่รหัสส่วนลดในช่องกรอกโค้ดและเลือกบัตรเครดิตธนาคารออมสินก่อนทํารายการชําระเงินเท่านั้น
 • ใช้ได้กับบริการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านบริการ pandamart หรือ shops ผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda ของ foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ Au Bon Pain, Scoozi และ S&P (บางสาขา)
 • ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าส่งและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ foodpanda ได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้งผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • กรณียกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้า จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 • สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ foodpanda กำหนด
 • เงื่อนไขการใช้จ่าย การยกเลิกรายการสั่งอาหารเป็นไปตามที่ foodpanda กำหนดตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่ www.foodpanda.co.th/th/contents/terms-and-conditions.htm
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารและfoodpanda ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ กรณีลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจหรือไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการกรุณาติดต่อ foodpanda หรือร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
 • หากข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโค้ดส่วนลดกรุณาติดต่อ foodpanda ผ่าน foodpanda application หรืออีเมล support@foodpanda.co.th
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดโปรโมชั่นบัตรเครดิตเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center โทร. 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center 02 299 8888