บัตรเครดิตธนาคารออมสิน Visa “FIFA World Cup Qatar 2022 TM : รับง่าย ได้ลุ้นแฮตทริก”

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2565

แชร์

Thumb Word Cup 731

ลูกค้าใหม่ สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน Visa Credit Card ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 65 และได้รับการอนุมัติ รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “รับง่าย…ได้ลุ้นแฮตทริก”

 

Fifa World Cup 1

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 20-75 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับธนาคารออมสิน ดังนี้

เกณฑ์อ้างอิงเงินฝาก

  • เงินฝากประเภทประจำ / สลากออมสินพิเศษ มูลค่ารวมตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
  • เงินฝากประเภทเผื่อเรียก มูลค่ารวมตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
  • ระยะเวลาดำรงเงินฝากทุกประเภทต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ / เจ้าของกิจการ ต้องมีเงินฝากต่างๆ รวมกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน Visa Platinum ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

 

เกณฑ์ใช้สลากออมสินพิเศษค้ำประกัน (ทุกสาขาอาชีพ)

  • สลากออมสินพิเศษ 1 ฉบับ (ใบสลาก) มูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

 เอกสารประกอบการสมัคร

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน Visa Platinum ที่ธนาคารออมสินสาขาเจ้าของทะเบียนสลากออมสินพิเศษ

ระยะเวลากิจกรรม

 • สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน Visa Platinum  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขกิจกรรม

ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน Visa Platinum ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2565 และบัตรเครดิตฯ ได้รับการอนุมัติ รับสิทธิประโยชน์ 3 ต่อ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ต่อที่ 1 :  รับฟรี กระเป๋าสะพาย Visa FIFA World CupTM  โดยวีซ่า จำนวน 1 ใบ       มูลค่าใบละ 1,200 บาท

1.1  ใช้จ่ายสะสมครบ 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่บัตรเครดิตฯ ได้รับการอนุมัติบัตร

1.2  จำกัดจำนวนกระเป๋า ทั้งหมด 500 ใบ ตลอดระยะเวลากิจกรรม

1.3  จำกัดจำนวนการรับกระเป๋า 1 ใบ/บัตรหลัก/ตลอดระยะเวลากิจกรรม

1.4  ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตฯ ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคารทางไปรษณีย์ ภายใน 60 วัน นับถัดจากเดือนที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขข้างต้น เช่น ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไขภายในเดือนธันวาคม 2565 จะจัดส่งของสมนาคุณให้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้น

 

ต่อที่ 2 : Top Spender ผู้ถือบัตรเครดิตฯ ที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป สูงสุด 100 อันดับแรก
รับเพิ่มเครดิตเงินคืน สูงสุดมูลค่า 3,000 บาท

2.1  ผู้ถือบัตรเครดิตฯ ที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปสูงสุด 100 อันดับแรก

2.2  ธนาคารจะนำเข้าเครดิตเงินคืน มูลค่า 3,000 บาท ให้กับบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 100 อันดับแรก ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 

ต่อที่ 3 : รับเพิ่มคะแนน AirAsia Points สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตฯ ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกจากต่อที่ 2

Top Spender 5 อันดับแรก รับ AirAsia Points

อันดับที่ 1     50,000 AirAsia Points

อันดับที่ 2     40,000 AirAsia Points

อันดับที่ 3     30,000 AirAsia Points

อันดับที่ 4     20,000 AirAsia Points

อันดับที่ 5     10,000 AirAsia Points

3.1  ผู้ถือบัตรเครดิตฯ ที่ได้รับ AirAsia Points จะต้องเป็นสมาชิก AirAsia และต้องมีหมายเลขสมาชิก AirAsia สำหรับสมาชิกใหม่ที่ลงทะเบียน จะได้รับการโอน AirAsia Points ภายใน 2 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการยืนยันการลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น

3.2  AirAsia Points จะโอนเข้าบัญชีสมาชิก ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ถือบัตรเครดิต แจ้งหมายเลขสมาชิก AirAsia

 

เงื่อนไขอื่นๆ

1. การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่อที่ 1-3 จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมของบัตรหลักเท่านั้น ไม่สามารถนำยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมมาคำนวณรวมกับยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก และไม่นับรวมรายการประเภทเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท รายการซื้อหน่วยลงทุนและกองทุนต่าง ๆ รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการชำระภาษี ค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง รายการที่ขอแบ่งชำระรายเดือน (Sabaijai On call)

2. ไม่นับรวมรายการส่งเสริมการขาย ในหมวดร้านอาหาร, หมวดช้อปปิ้ง, หมวดท่องเที่ยว และหมวดสุขภาพความงาม

หมวดร้านอาหาร MCC Code : 5441, 5462, 5811, 5812, 5813, 5921, 5814

หมวดช้อปปิ้ง MCC Code : 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5941, 5948, 8043, 5094, 5944, 5950, 5192, 5193, 5198, 5733, 5942, 5945, 5946, 5970, 5971, 5972, 5995, 5998, 7032, 7033, 7993, 7994, 1761, 1771, 5021, 5039, 5051, 5200, 5211, 5231, 5251, 5712, 5713, 5714, 5718, 5719, 5722, 5996, 4812, 4816, 5045, 5065, 5732, 5734, 7629, 5963-69, 2842, 4468, 5046, 5072, 5074, 5085, 5099, 5111, 5131, 5169, 5199, 5261, 5300, 5310, 5331, 5399, 5943, 5947, 5949, 5973, 5975, 5976, 5978, 5993, 5997, 5999, 5451, 5311, 5931, 5932, 5933, 5937, 5309

หมวดท่องเที่ยว MCC Code : 3000 – 3301, 4511, 3351 -3441, 4457, 7512, 3501 – 3999, 4722, 6513, 7011, 7012, 4011, 4111, 4112, 4121, 4131, 4411, 4789, 5962

หมวดสุขภาพความงาม MCC Code : 5977, 7230, 7297, 7298, 5047, 5122, 5912, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099)

3. ผู้ถือบัตรเครดิตฯ ที่จะได้สิทธิ์รับของสมนาคุณในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดบัตรเครดิตธนาคารออมสิน Visa “FIFA World Cup Qatar 2022 TM :  รับง่าย  ได้ลุ้นแฮตทริก” จะต้องมีสถานะบัญชีบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารออมสินจนถึงวันที่ได้รับของสมนาคุณ

4. กรณีที่มีผู้ถือบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดเท่ากัน ธนาคารฯ จะพิจารณามอบรางวัลให้กับผู้ถือบัตรเครดิตฯ ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อน โดยใช้ข้อมูลจากระบบของธนาคารในการพิจารณาซึ่งจะยึดจากวันที่และเวลาที่ทำรายการเป็นสำคัญ

5. หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายสะสม ผู้ถือบัตรเครดิตฯ สามารถติดต่อมายังธนาคารภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

6. สิทธิ์ในการรับของรางวัลไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน
ของรางวัลเป็นเงินสดได้

7. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารฯ ในช่วงเวลาเดียวกันได้ และธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด


แชร์


โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

Banner Debit Shopping 731

ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

โปรโมชันบัตรเดบิตออนไลน์

วิธีเปิดใช้บริการ Shopping Online บัตรเดบิต ออมสิน ที่มีสถานะบัตรปกติ (Active)   สมัครบัตร ก่อน 1 เม.ย.65 ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อขอใช้บริการ Shopping Online ได้ 2 ช่องทาง ช่องทางที่ 1 : GSB Contact Center โทร. 1115 / 02-299-8555 ช่องทางที่ 2 : ธนาคารออมสินสาขา (ทุกสาขา) เอกสารประกอบ บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ที่เป็นบัญชีที่ใช้คู่กับบัตรเดบิต บัตรเดบิต (บัตรที่ขอเปิดหรือปิดการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ฯ)   สมัครบัตร หลัง 1 เม.ย.65 ใช้บริการ Shopping Online ได้ทันที !   อย่าลืม เช็คเบอร์มือถือ ผู้ถือบัตรต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับ OTP (One [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Aw.สลาก2ปี New 731

ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66

สลากออมสิน 2 ปี เพิ่มรางวัล…ต้อนรับปีใหม่ 2566

สลากออมสิน 2 ปี (ใบสลากและดิจิทัล) เพิ่มรางวัล...ต้อนรับปีใหม่ 2566 ลุ้นเพิ่มรางวัลพิเศษ มูลค่ารวม 24 ล้านบาท            
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
82.[createoutline]ช้อปทั่วโลกกับ Gsb 731

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566

ช้อปสกุลเงินต่างประเทศสุดคุ้ม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินประเภท Prestige , E-Commerce, Premium รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท เมื่อใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ ผ่านทางร้านค้าในต่างประเทศหรือช่องทางออนไลน์ และลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินประเภท Prestige, E-Commerce, Precious, และ Premium ผู้ถือบัตรลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 30 ธันวาคม 2566 ผ่านทาง SMS พิมพ์ GINT#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 0625965522 โดยลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย) สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ โดยธนาคารจะเริ่มคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ นับจากวันที่ผู้ถือบัตรทำการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสำเร็จ [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Cmn

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 - 5 ธันวาคม 2565

Central very very midnight sale #ช้อปกันโดยมิได้นัดหมาย

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดธนาคารออมสิน รับฟรี! AirPods Pro 2 มูลค่า 8,990 บาท เมื่อช้อปสะสมครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ ศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 - 5 ธันวาคม 2565
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
17140900112223

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 – 15 มกราคม 2566

เติมดี มีเน็ตคืน ลูกค้าดีแทคเติมงานผ่าน MyMo รับฟรี! โบนัสเน็ต 7GB

เติมเงินครบ 250 บาท/เดือน รับฟรีเน็ต 7GB นาน 3 วัน กด *104*500# ( โทรออก) ก่อนเติมเงินเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์เติมเงินรับฟรีเน็ต เงื่อนไขโครงการ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เติมเงินรับฟรีเน็ต นี้โดย กด *104*500# ( โทรออก) ทำรายการ 1 ครั้ง โดยระบบจะส่งข้อความยืนยันการลงทะเบียนผ่านทาง SMS ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดีแทคเติมเงินทุกประเภทร่วมรายการได้ เฉพาะการเติมเงินผ่านช่องทางดีแทคแอป, ดีแทคเว็บไซต์, และแอปธนาคารธนาคาร ที่ร่วมรายการเท่านั้น ธนาคารที่ร่วมรายการ : ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ดีแทคแอปและดีแทคเว็บไซต์ : เฉพาะการเติมเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต/เดบิต/เอทีเอ็ม, บัญชีธนาคาร, แอปธนาคาร, อาลีเพย์ และ ShopeePay (ยกเว้นช่องทางบัตรเติมเงิน, บริการใจดีให้โอน, หรือการเติมเงินจากเบอร์รายเดือน) เติมเงินสะสมครบ  250 บาท / เดือน รับฟรีอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุด  7GB [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Airasia 731

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

Airasia points X2

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โอนคะแนนสะสม GSB Reward Point เป็นคะแนน airasia points ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2565    แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทาง  GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8888 และ GSB Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999  โอนคะแนน GSB Reward Point ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน   รับคะแนน airasia points 2 เท่า (จำกัดคะแนนโบนัสสูงสุด 10,000 airasia points /สมาชิก airasia ตลอดรายการ)  สำหรับผู้ที่โอนคะแนน airasia points สูงสุดตลอดรายการ กำหนดยอดโอนคะแนนขั้นต่ำ 10,000 airasia points จะได้รับรางวัลที่พัก Hard Rock Hotel Penang 2 วัน 1 คืน รวมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน   นับสิทธิ์รวมการโอนคะแนน airasia points ทุกพันธมิตรในประเทศไทยเท่านั้น  คะแนนโบนัส airasia points มีอายุ 3 เดือน  [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
95.[createoutline]ช้อปแลกคุ้ม2

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565

ช้อปแลกคุ้ม ศูนย์การค้าชั้นนำ แลกรับเครดิตเงินคืน 12%

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน แลกรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเท่ายอดยซื้อ ณ ศูนย์การค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565 เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซด์ เซ็นเตอร์, เดอะ คริสตัล เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา, เดอะคริสตัลเอสบี ราชพฤกษ์, เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์, เดอะ ซีน ทาวน์อินทาวน์, อมอรินี่ รามอินทรา, เพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล, สัมมากร เพลส ราชพฤกษ์, สัมมากร เพลส รามคำแหง, แอมพาร์ค จุฬา, ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม9, [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Cpn Creat731

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 - 6 มกราคม 2566

Embracing Happiness 2023 by CPN

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 - 6 มกราคม 2566 เงื่อนไขรายละเอียด สำหรับประเภทบัตร Precious, Ecommerce, TQM Infinity, Premium เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินและใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ เพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13% สำหรับประเภทบัตร World Elite, Prestige, World เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินและใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ เพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15% ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GCPN#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย) กรณีคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการตัดคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตร คะแนนสะสมแลกแทนเครดิตเงินคืนเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซ่า เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลภูเก็ต และเซ็นทรัลวิลเลจ คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกหักออกจากบัตรฯ ตามลำดับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านระบบ SMS [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Thub731

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

บุฟเฟต์ มา 4 จ่าย 3 อิ่มคุ้มยกแก๊งค์ ปี 3

  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับสิทธิ์มา 4 จ่าย 3 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร ณ ร้านบุฟเฟต์ชั้นนำที่ร่วมรายการ และลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ส่ง SMS ลงทะเบียนพิมพ์ GWN#1 – 20#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 062 5965522 และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) โดยลงทะเบียนทุกครั้งก่อนรับประทาน   Suku Suku สะพานควาย ลงทะเบียน : พิมพ์ GWN#1#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย มา 4 จ่าย [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม