โปรโมชัน

ออนไลน์

หน้าหลัก > โปรโมชัน > ออนไลน์ > เติมเงินรับ ฟรีโบนัสอินเทอร์เน็ต

เติมเงินรับ ฟรีโบนัสอินเทอร์เน็ต

16588248151804

 

 

เติมเงินตั้งแต่  200 บาทขึ้นไป รับฟรีโบนัสอินเทอร์เน็ต 5GB  นาน 3 วัน

 

เติมเงิน (รายครั้ง)

ฟรี โบนัสอินเตอร์เน็ต

< 200 บาท
200 บาท 5GB
300 บาท
400 บาท
500 บาท
800 บาท

 

เงื่อนไข

 • ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดีแทคเติมเงินทุกประเภทร่วมรายการได้ โดยจะต้องเติมเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น MyMo
 • ผู้ใช้บริการเติมเงินตั้งแต่ 200 บาท ขึ้นไป รับฟรีโบนัสอินเทอร์เน็ต 5GB นาน 3 วัน
 • เริ่มใช้ฟรีอินเทอร์เน็ตหลังได้รับข้อความยืนยัน
 • ความเร็วของฟรีอินเทอร์เน็ต เป็นไปตามความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน
 • ฟรีอินเทอร์เน็ตมีระยะเวลา 3 วัน (หมดอายุเที่ยงคืนของวันที่ 3 หลังได้รับข้อความยืนยัน)
 • ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดีแทคเติมเงินต้องมีวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือโอนสิทธิหรือคืนเป็นเงินสดได้
 • เช็ควันหมดอายุ กด *101*1# โทรออก (ฟรี) หรือ ที่ดีแทคแอป (https://uk5yk.app.goo.gl/vHMX )
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลากิจกรรม 16 สิงหาคม  2565   –  30  กันยายน 2565

 

 

Refill (Per time)

Get free internet

< 200 THB
200 THB 5GB
300 THB
400 THB
500 THB
800 THB

 

Term & Conditions

 • All types of dtac Prepaid SIM type users can participate in this program by top-up through Application MyMo
 • Refill 200 THB up will get free internet bonus 5 GB valid 3 days
 • Users can enjoy free internet after receiving the confirmation via SMS.
 • Speed of free internet will apply as current speed that customer used.
 • Free internet valid 3 days (System will send SMS to notify and terminate free internet on day 3 at 00.01 am.)
 • This privilege cannot be exchanged, transferred, or refunded to cash.
 • Users must have at least 1-day validity to enjoy this privilege.
 • Check the benefit expiry date by dialing *101*1# or dtac app ( https://uk5yk.app.goo.gl/vHMX )
 • The Service Provider reserves the right to amend this promotion including terms and condition at any time without prior notice
 • Campaign period 16 August 2022 – 30 September 2022