ช้อปฟิน ด้วย Dolfinwallet – Government Savings Bank

โปรโมชัน

บัตรเครดิต

ช้อปฟิน ด้วย Dolfinwallet

สิทธิพิเศษสำหรับถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พิเศษ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาทตลอดรายการเมื่อใช้จ่ายครบตามที่กำหนด พิเศษ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 10% เมื่อใช้จ่าย ณ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดและใช้คะแนน GSB Reward Point 500 คะแนน วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565

 

27.dolfin

 

พิเศษ 1 รับเครดิตเงืนคืนสูงสุด 600 ตลอดรายการ*

 • ยอดสะสม/ เดือน ครบทุก 500 บาท
 • เครดิตเงินคืน​ 20 บาท (สูงสุด 200 บาท)​

พิมพ์ GDF1#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 0625965522 ลงทะเบียน 1 ครั้ง ตลอดรายการ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

 

พิเศษ 2 เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 300 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม 500 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 50 บาท

พิมพ์ GDF2#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 0625965522 ลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อต้องการแลกคะแนนสะสม (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

 

 

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ทาง SMS โดยพิมพ์ GDF1#หมายเลขบัตร 12 หลักท้าย ส่งมาที่ หมายเลข 0625965522 และรอรับ SMS ตอบกลับ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)
 • คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสม ครบทุก 500 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 20 บาท จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/ บัตร/ เดือน หรือ  600 บาท ตลอดรายการ

 

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

 • ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ทาง SMS โดยพิมพ์ GDF2#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 0625965522 ลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อต้องการแลกคะแนนสะสม (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • จำกัดการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 คะแนน (เทียบเท่า 500 บาท) ต่อบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และแลกคะแนนสะสมทุก 500 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 50 บาท
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จเท่านั้น โดยลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อต้องการขอแลกคะแนน และคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนเงื่อนไขการใช้จ่าย และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับเงื่อนไขการใช้จ่าย ณ วันที่ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสม ธนาคารจะไม่ทำการเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตร

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภทที่ใช้จ่ายบัตรฯ ผ่าน E-Wallet Dolfin เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วัน นับจากเดือนที่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด