ซื้อ พ.ร.บ. ออนไลน์ได้แล้ววันนี้ รับฟรี โค้ดส่วนลด Shopee

ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบกำหนด

แชร์

พรบ731

Mymo Ciui Motor Insurance Social Media 1040x1040 หมายเหตุแบบสั้น 28.06

 

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ พ.ร.บ. รับฟรี โค้ดคูปองส่วดลด Shopee มูลค่า 30 บาท (จำกัดจำนวน 500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม)

 

ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย

 • วันที่ 28 มิถุนายน 2566 – 30 กันยายน 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบกำหนด

เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย

 1. กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ พ.ร.บ. ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เท่านั้น
 2. ของรางวัลจำกัด 500 สิทธิ์ (กรมธรรม์) แรกเท่านั้น หรือจนกว่าโค้ดจะหมดแล้วแต่กรณีใดครบก่อน
 3. สงวนสิทธิ์ของรางวัล 1 ชิ้น (โค้ดส่วนลด) ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น และไม่สามารถนำเบี้ยฯ กรมธรรม์อื่นมารวม เพื่อรับของรางวัลได้
 4. ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน รางวัลเป็นเงินสดได้
 5. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบของรางวัล ในกรณีที่ผู้สมัครขอเอาประกันทำการใช้สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์
 6. ของรางวัล บริษัทฯ จะจัดส่งให้กับลูกค้าผ่านทางข้อความ (SMS) ของหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งใช้ในการสมัครขอเอาประกันภัย และชำระเบี้ยประกันเรียบร้อยแล้ว ภายใน 45 วัน หลังวันสิ้นสุดกิจกรรม
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ เงื่อนไข และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1736

 เงื่อนไขการใช้โค้ด Shopee

 1. โค้ดส่วนลด 30 บาท สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
 2. จำกัด 1 สิทธิ์ / คน / โค้ด และ ใช้ได้กับแอปพลิเคชั่น Shopee เท่านั้น
 3. ใช้ได้กับสินค้าทุกหมวดหมู่ ยกเว้นตั๋วและบัตรกำนัล เกมดิจิตอลและบัตรเติมเกม ทองคำแท่งและทองคำแผ่น หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 – 2 ปี และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 4. ส่วนลดใช้สำหรับการจัดส่งผ่านช่องทางที่รองรับโดย Shopee
 5. ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 6. บริษัทฯ และ Shopee (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ บริษัทฯ และ Shopee (Thailand) ถือเป็นที่สุด
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัทฯ และ Shopee (Thailand) กำหนด
 8. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 0-2017-8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • บริการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ผ่านช่องทาง Mobile Banking (MyMo) และเว็บไซต์ www.gsb.or.th เป็นบริการด้านประกันภัย ซึ่งสามารถซื้อแผนประกันภัยด้วยตนเอง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางมาทำประกันภัยกับธนาคาร หรือ ตัวแทนของบริษัทประกันภัย
 • ผู้รับประกัน : บมจ. ทิพยประกันภัย
 • ผู้นำเสนอบริการ : ธนาคารออมสินในฐานะนายหน้า ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549

แผนประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ พรบ 1ข้อมูลผลิตภัณฑ์ พรบ 2

1.จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นได้รับ โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด

1.1 ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บตามจริง  ไม่เกิน 30,000 บาท

1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท

2.จํานวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้ รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้

2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)     ไม่เกิน 80,000     บาท

2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร      50,000      บาท

2.3 สูญเสียอวัยวะ

– นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป   200,000     บาท

– สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน    250,000    บาท

– สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน   500,000    บาท

2.4 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน

กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ประเภทรถที่รับประกันภัยได้แก่
  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110) กลุ่ม 3,4 และ 5 คุ้มครอง 5 ที่นั่ง
  • รถโดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รหัส 210) คุ้มครอง 5 ที่นั่ง
  • รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) คุ้มครอง 2 ที่นั่ง
 2. รับประกันอายุรถไม่เกิน 20 ปี
 3. ราคารถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยที่เลือก
 4. เบี้ยประกันภัยดังกล่าว คุ้มครองสำหรับรถใช้งานส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือเช่า กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยนำรถยนต์ไปใช้ผิดประเภทจากที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ จะไม่ได้รับความคุ้มครองหากเกิดความเสียหาย
 • เกี่ยวกับปัญหาการใช้บริการซื้อประกันภัย หรือปัญหาด้านการใช้งานอื่นๆ ติดต่อสอบถาม MyMo Call Center โทรศัพท์ 1143
 • เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันภัย หรือต้องการติดต่อเพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1736

แชร์