CHAT&SHOP ช้อปพรีเมี่ยมเอาท์เล็ตออนไลน์ที่บ้านได้ง่ายๆ – Government Savings Bank

โปรโมชัน

บัตรเครดิต

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ช้อปปิ้ง > CHAT&SHOP ช้อปพรีเมี่ยมเอาท์เล็ตออนไลน์ที่บ้านได้ง่ายๆ

CHAT&SHOP ช้อปพรีเมี่ยมเอาท์เล็ตออนไลน์ที่บ้านได้ง่ายๆ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน แลกรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปและใช้คะแนน GSB Reward Point เท่ายอดใช้จ่าย ที่ Line @SiamPremiumOutlets วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564

Spo 2 1