ช้อปสกุลเงินต่างประเทศ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2566

แชร์

Gsb Credit 20230722 Createoutline 2

Gsb Credit 20230722 Createoutline

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จากร้านค้าในต่างประเทศหรือช่องทางออนไลน์ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566

 

เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม

  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินประเภท Prestige, E-Commerce, Precious, และ Premium
  • ผู้ถือบัตรลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 ผ่านทาง SMS พิมพ์ GINT#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 0625965522 โดยลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
  • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ โดยธนาคารจะเริ่มคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ นับจากวันที่ผู้ถือบัตรทำการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสำเร็จ
  • การคำนวณเครดิตเงินคืน จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมในสกุลเงินต่างประเทศระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 ครบทุก 10,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท (สูงสุด 500 บาท) ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 100,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท (สูงสุด 15,000 บาท) จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท ต่อบัตร ตลอดรายการ
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน หมายถึง ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร เมื่อลูกค้าทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์ทาง SMS สำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 ในสกุลเงินต่างประเทศในต่างประเทศและ หรือจากเว็ปไซด์ต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาท(THB) ในต่างประเทศและ/หรือยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาทจากเว็ปไซด์ต่างประเทศ, ยอดใช้จ่ายต่างประเทศในทุกสกุลเงิน ที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU), ยอดกดเงินสด, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดผ่อนชำระ Sabai Jai On Call , การซื้อกองทุนรวม, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง, ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรโดยทางตรงและทางอ้อมในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฏหมาย และ กรณีภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (Tax refund) จะถูกหักจากยอดสะสมรวม
  • การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่ทำรายการ (transaction date) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 ค่าอัตราความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน คิดในอัตราไม่เกิน 2.5% ของยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และจะถูกเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจาก VISA หรือ Mastercard ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายกับธนาคาร
  • การรับเครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมทาง SMS สำเร็จ
  • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน

แชร์