โปรโมชัน

บัตรเครดิต

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ช้อปปิ้ง > ช้อป Boots สุดคุ้ม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท

ช้อป Boots สุดคุ้ม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรธนาคารออมสิน

พิเศษ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท* (ไม่ต้องใช้คะแนน) เมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
พิเศษ 2 แลกรับเครดิตเงินคืน 10%** เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 500บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point เท่ายอดใช้จ่าย
ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

64.boost

 

 

 

เงื่อนไขพิเศษ 1*

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ร้าน Boots สาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้นสาขาพารากอน ชั้น G, สาขาสนามบิน, สาขาในร้านปลอดภาษี และสาขาเคลียร์แรนซ์ หรือ https://store.boots.co.th/th/ ครบทุก 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 50 บาท
 • จำกัดเครดิตเงินคืน 200 บาท/บัตร/เดือน สูงสุดไม่เกิน 400 บาท/บัตร/ตลอดรายการ
 • ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ทุกครั้งที่ต้องการรับสิทธิ์ โดยพิมพ์ GB1#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในเดือนที่ทำรายการชำระผ่านบัตรเท่านั้น

เงื่อนไขพิเศษ 2**

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ร้าน Boots สาขาที่ร่วมรายการ ร้านบู๊ทส์ทุกสาขา ยกเว้นสาขาพารากอน ชั้น G, สาขาสนามบิน, สาขาในร้านปลอดภาษี และสาขาเคลียร์แรนซ์ หรือ https://store.boots.co.th/th/ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point เท่ายอดใช้จ่าย
 • จำกัดแลกคะแนนสูงสุด 20,000 คะแนน/บัตร/ตลอดรายการ (เทียบเท่าเครดิตเงินคืน 2,000 บาท)
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในเดือนที่ทำรายการชำระผ่านบัตรเท่านั้น
 • ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ทุกครั้งที่ต้องการแลกคะแนน โดยพิมพ์ GB2#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#จำนวนคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย ส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่มีคะแนนสะสม GSB Reward Point
  เพียงพอ และมียอดใช้จ่ายตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ชำระยอดใช้จ่ายและค่าบริการส่วนต่างผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินเท่านั้น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ใน Statement
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติมีประวัติ
  การชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิต
  ของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนโดยคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมกัน ในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ถือบัตรสามารถเลือกรับสิทธิพิเศษได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีผู้ถือบัตรลงทะเบียนรับสิทธิมากกว่า 1 ครั้ง/เซลล์สลิป ธนาคารจะยึดถือการลงทะเบียนที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตร
  ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปหรือหลักฐานการชำระเงิน
  ไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก
  ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และ
  ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้
  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคาร
  ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ กรณีลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อ ณ จุดขายหรือร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไข และหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดโปรโมชั่นบัตรเครดิตเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center

โทร. 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center โทร. 02 299 8888