โปรโมชัน

บัตรเครดิต

รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > คะแนนสะสม > โอนคะแนนสุดคุ้ม! กับ Flyer Bonus

โอนคะแนนสุดคุ้ม! กับ Flyer Bonus

พิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสินนำคะแนน GSB Reward Point แลกตั๋วเครื่องบินกับ Flyer Bonus รับโบนัสเพิ่มสูงสุด 50% เมื่อโอนครั้งแรก ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2565 – 30 กันยายน 2565

 

Aw 1200 X 1200 Thai(32) Gsb Creat

 

แลกตั๋วบินได้เร็วขึ้น เมื่อโอนคะแนนจากบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัส

โอนบัตรไหนก็คุ้ม!

 • รับเพิ่ม โบนัส 20% สำหรับทุกยอดโอนคะแนน*
 • พิเศษ! รับโบนัสเพิ่มอีกเป็น 50% สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตที่โอนคะแนนครั้งแรก**

 

ประเภทบัตรเครดิต คะแนนบัตรเครดิต คะแนนฟลายเออร์โบนัส คะแนนโบนัส 20% รวมคะแนนที่ได้รับ

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน

1,500 500 100 600

 

สมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่โอนคะแนนบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสครั้งแรกรับคะแนนฟลายเออร์โบนัสเพิ่มเป็น 50% (คะแนนโบนัสพิเศษสำหรับสมาชิกที่โอนครั้งแรกจะบันทึกในบัญชีสมาชิกหลังสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชัน)

 

อัตราการแลกคะแนนขั้นต่ำรับคะแนนฟลายเออร์โบนัสเพิ่มเป็น 50%

ประเภทบัตรเครดิต คะแนนบัตรเครดิต คะแนนฟลายเออร์โบนัส รวมกับโบนัส 20% คะแนนโบนัส เพิ่มอีก 30% รวมคะแนนที่ได้รับ
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน 1,500 600 150 750

 

อัตราแลกคะแนนที่แนะนำ
เพื่อแลกรางวัลบัตรโดยสาร ชั้นประหยัด 1 เที่ยว เส้นทาง ภายในประเทศ เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ หรือเส้นทางบินอื่นๆ 5,000 คะแนน ต่อ 1 เที่ยว (one-way)

ประเภทบัตรเครดิต คะแนนบัตรเครดิต คะแนนฟลายเออร์โบนัส คะแนนโบนัส 20% รวมคะแนนที่ได้รับ
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน 12,600 4,200 800 5,040

 

ระยะเวลาโปรโมชัน: 15 ส.ค. 65 – 30 ก.ย. 65 เท่านั้น!

 

ช่องทางโอนคะแนน:
– ศูนย์บริการลูกค้า GSB Credit Card สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต GSB โทร 02 299 8888
– ศูนย์บริการลูกค้า GSB Infinite Banking สำหรับบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร 02 299 9999

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. คะแนนโบนัส 20% คือ คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ที่สายการบินฯ สมทบให้ 20% โดยคะแนนพิเศษจะบันทึกในบัญชีคะแนนของสมาชิกหลังจากที่สมาชิกแจ้งแลกคะแนนบัตรเครดิตจากธนาคารมาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัส
 2. คะแนนโบนัส 50% คือ คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ที่สายการบินฯ สมทบให้อีก 30% (เพิ่มจากคะแนนโบนัส 20% ในเงื่อนไขข้อที่ 1) สำหรับสมาชิกที่ทำรายการโอนคะแนนจากบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสครั้งแรก (นับรวมทุกบัตรฯ ที่ออกโดยธนาคารเดียวกัน โดยผู้ถือบัตรต้องไม่เคยโอนคะแนนบัตรฯ มาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสเลยมาก่อน เช่น หากถือบัตร 5 ใบ แล้วในอดีตเคยโอนคะแนนจากบัตรฯ ใดบัตรฯ หนึ่งมาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้) คะแนนส่วนนี้จะบันทึกในบัญชีคะแนนของสมาชิกหลังจากจบระยะเวลาโปรโมชั่น ภายใน 30 วัน
 3. การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ ทั้งนี้ผู้ถือบัตรเครดิตที่ประสงค์จะแลกคะแนน จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว โดยหลังจากการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถทำการแลกตั๋วเครื่องบินได้ที่ bangkokair.com
 4. สงวนสิทธิ์การคำนวณยอดการโอนคะแนนบัตรเครดิตเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสอัตราพิเศษระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 (นับจากวันที่ทำการแลกคะแนนกับธนาคารเป็นหลัก)
 5. ผู้ถือบัตรเครดิต สามารถแลกคะแนนจากบัตรเครดิตเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด ศูนย์บริการลูกค้า GSB Credit Card สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต GSB โทร 02 299 8888 ศูนย์บริการลูกค้า GSB Infinite Banking สำหรับบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร 02 299 9999
 6. ผู้ถือบัตรเครดิตที่ต้องการแลกคะแนน เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ต้องเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสก่อน หากท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส สมัครเป็นสมาชิกฟรีที่ bangkokair.com
 7. ชื่อของผู้ถือบัตรเครดิต และ สมาชิกฟลายเออร์โบนัส จะต้องสะกดถูกต้องตรงกัน ผู้ถือบัตรเครดิต ไม่สามารถโอนคะแนนบัตรเครดิตให้แก่สมาชิกฟลายเออร์โบนัสท่านอื่นได้
 8. เมื่อผู้ถือบัตรเครดิตได้โอนคะแนนสะสมไปเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสแล้ว ผู้ถือบัตรเครดิตจะไม่สามารถยกเลิกการแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสกลับไปเป็นคะแนนสะสม บัตรเครดิต เปลี่ยนโอน ทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 9. ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสมบัตรเครดิตเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ
 10. การแลกคะแนนสะสมนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 11. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 12. ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมโครงการข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 13. การใช้คะแนนฟลายเออร์โบนัสแลกรับรางวัลของสายการบินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น สมาชิกสามารถแลกรับรางวัลได้ที่ bangkokair.com
 14. ธนาคารและสายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้แจ้งประกาศไว้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรเครดิตทราบล่วงหน้า
 15. ในกรณีพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและสายการบินฯ เป็นสิ้นสุด หากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของธนาคารเป็นข้อยุติ