โปรโมชัน

บัตรเครดิต

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ช้อปปิ้ง > HOT DEAL เปย์สินค้า IT ฟรี! กระเป๋าสุด Cool ที่ Banana IT สาขาพหลโยธิน (หน้าธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่)

HOT DEAL เปย์สินค้า IT ฟรี! กระเป๋าสุด Cool ที่ Banana IT สาขาพหลโยธิน (หน้าธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่)

 สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

 พิเศษ 1 รับทันที กระเป๋า Tote Bag แคนวาส มูลค่า 499 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

พิเศษ 2 รับทันที กระเป๋า ELLE Overnight Bag มูลค่า 2,990 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

 
รับเพิ่ม! สำหรับพนักงานธนาคารออมสิน
 • เซอร์ไพรส์ รับ Voucher 100 บาท เมื่อผ่อนชำระ 0% ยอดตั้งแต่ 3,000 หรือ 6,000 บาทขึ้นไป นาน 3 หรือ 6 เดือน
 • รับกระเป๋าเดินทาง Caggioni ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,500 บาท และ Voucher CenPay 200 ผ่อนชำระ 0.49 ยอดตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป นาน 10 เดือน ที่ร้าน Banana IT สาขาพหลโยธิน (หน้าธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่) ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 

Banana Creat

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนรับของสมนาคุณ

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ที่ร้านบานาน่า สาขาพหลโยธิน ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2565 รับของสมนาคุณ ดังนี้
 • ยอดใช้จ่าย 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับกระเป๋า Tote Bag แคนวาส จำนวน 1 ใบ มูลค่า 499 บาท จำกัดการรับของสมนาคุณ 500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • ยอดใช้จ่าย 8,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับกระเป๋า ELLE Overnight bag จำนวน 1 ใบ มูลค่า 2,990 บาท จำกัดการรับของสมนาคุณ 100 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • จำกัดการรับของสมนาคุณ ผู้ถือบัตร 1 คน/สิทธิ์/วัน
 • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด กรณีของสมนาคุณหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่นที่มีคุณภาพและราคาเทียบเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขรับของสมนาคุณสำหรับพนักงานธนาคารออมสินแจ้งความประสงค์ผ่อนชำระ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565

 • จำกัดการรับของสมนาคุณ ผู้ถือบัตร 1 คน / 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการผ่อนชำระและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับของสมนาคุณภายใน 60 วัน หลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับทางธนาคาร
 • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารฯ จะยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบ ในกรณีจำเป็น
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นตามที่ธนาคารกำหนด

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข “Sabaijai On Call by GSB” หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า

 • ผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้ MCC Code : 4812, 4816, 5045, 5065, 5311, 5722, 5732, 5734, 5946, 5997, 7379, 7622 และ 7629 เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/เซลล์สลิป และเมื่อคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อเดือน สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้

 

ผ่อนชำระ

ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ

(ต่อเซลล์สลิป)

อัตราดอกเบี้ย

แบบคงที่ (Flat Rate) (ต่อเดือน)

เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบ
ลดต้นลดดอก

(Effective Rate) (ต่อปี)

3 เดือน 3,000 บาทขึ้นไป 0% 0%
6 เดือน 6,000 บาทขึ้นไป 0% 0%
10 เดือน 10,000 บาทขึ้นไป 0.49% 10.55%
 • ผู้ถือบัตรต้องแสดงความจำนงขอเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร ผ่านทาง GSB Contact Center 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โทร.0 2299 8888 และ Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนจะต้องทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบธนาคาร (Posted Date) ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • สงวนสิทธิ์สำหรับยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือบัตรแจ้งความประสงค์
  หลังวันสรุปยอดบัญชีอาจไม่สามารถทำรายการได้ครบทุกรายการ เช่น วันสรุปยอดบัญชีผู้ถือบัตรวันที่ 18 ของทุกเดือน ต้องแจ้งความประสงค์ก่อนวันที่ 13 ของทุกเดือน เป็นต้น
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่รวมรายการประเภท เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท ยอดใช้จ่าย
  ที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว การซื้อกองทุน การซื้อเงินตราต่างประเทศ การชำระภาษี ค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ธนาคารฯ จะไม่ให้คะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้
 • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนดธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด