เช็กรถให้ชัวร์ผ่อนสบาย 10 เดือน ที่ B-Quik

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 - 29 ก.พ. 2567

แชร์

Thumb B Quik Creat 2

Bquick A5 Creat 01

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท

พิเศษ 1 : ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
โปรแกรมผ่อนชำระ 0% ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป (บาท)

 • 6 เดือน ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
 • 10 เดือน ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ 2 : รับกระเป๋า Duffle Bag มูลค่า 590 บาท
สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินที่ใช้บริการและ/หรือซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปและทำรายการแบ่งชำระ 0%

พิเศษ : รับกระเป๋า Duffle Bag มูลค่า 590 บาท

จำกัดการรับของสมนาคุณ 1 สิทธิ์ /บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ (จำกัด 500 สิทธิ์/ตลอดรายการ)

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผ่าน SMS พิมพ์ GBK1#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ายส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • ลงทะเบียน 1 ครั้งรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • จำกัดการรับของสมนาคุณ 1 สิทธิ์/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 • จำกัด 500 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมกันเพื่อรับของของสมนาคุณสำหรับรายการนี้

เงื่อนไขทั่วไป

 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดฯ นี้ ธนาคารจะไม่ให้คะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับของสมนาคุณภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นเดือนของวันที่ผู้ถือบัตร ทำรายการ
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับของสมนาคุณจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการ ชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับของสมนาคุณ
 • สงวนสิทธิ์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

แชร์