โปรโมชัน

บัตรเครดิต

รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > อื่นๆ > อุ่นใจ ยิ่งใช้ ยิ่งได้คืน กับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

อุ่นใจ ยิ่งใช้ ยิ่งได้คืน กับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท เมื่อเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินที่ตู้ ATM ยอดสะสมตามที่ธนาคารกำหนด

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565

 

[createoutline]อุ่นใจออมสินคืนให้

 

 

พิเศษ 1  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท*

เมื่อสะสมยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินตามเงื่อนไขที่กำหนด (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท / บัตร /จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม)

      เบิกถอนเงินสดสะสม เครดิตเงินคืน
10,000 – 19,999 300
20,000 – 29,999 600
30,000 ขึ้นไป 1,000

 

*ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GCA#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

 

พิเศษ 2 รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก 20 นิ้วจำนวน 1 ใบ

เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดสะสมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมียอดเงินต้นจากการเบิกถอนเงินสดคงค้างในบัญชีบัตรหลักไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ณ วันตัดรอบบัญชีเดือนพฤศจิกายน 2565 รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก Caggioni ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

***จำกัดการรับกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ/บัตร/จำกัด 300 สิทธิ์ตลอดกิจกรรม

 

 

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาทตลอดรายการ

 • ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GCA#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • เมื่อเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ATM ทุกธนาคาร ระหว่างวันที่
  1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565 รับเครดิตเงินคืนตามยอดเบิกถอนเงินสดสะสม ดังนี้

 

      เบิกถอนเงินสดสะสม เครดิตเงินคืน
10,000 – 19,999 300
20,000 – 29,999 600
30,000 ขึ้นไป 1,000

 

 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/บัตร/ตลอดรายการ
 • จำกัดการรับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 500 สิทธิ์ตลอดรายการ

 

พิเศษ 2 : รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก 20 นิ้วจำนวน 1 ใบ

 • เบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินที่เครื่อง ATM ทุกธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565  มียอดสะสมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมียอดเงินต้นจากการเบิกถอนเงินสดคงค้างในบัญชีบัตรหลักไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ณ วันตัดรอบบัญชีเดือนพฤศจิกายน 2565 รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าให้ผู้ถือบัตรตามที่อยู่ที่แจ้งรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากวันตัดรอบบัญชีเดือนพฤศจิกายน 2565
 • ธนาคารจะคำนวณจากยอดเบิกถอนเงินสดสะสม ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายโดยรวมรายการเบิกถอนที่มีการชำระคืน
 • หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับของสมนาคุณ ผู้ถือบัตรต้องติดต่อมายังธนาคารภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับของสมนาคุณ เพื่อให้ธนาคารได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารถือว่าการคำนวณและการส่งมอบของสมนาคุณถูกต้องหมดแล้ว
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินทอนหรือเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสถานะสมาชิกบัตรและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการแสดงเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารออมสินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของร้านค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด โดยถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานไว้เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • จำกัดการรับกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ/บัตร/จำกัด 300 สิทธิ์ตลอดกิจกรรม