สั่ง airasia food กับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน – Government Savings Bank

โปรโมชั่น

บัตรเครดิต

รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ร้านอาหาร > สั่ง airasia food กับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

สั่ง airasia food กับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ลดทันที 100 บาท เมื่อสั่ง airasia food ขั้นต่ำ 200 บาท ที่ airasia Super App วันที่ 18 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564

 

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม: ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท

ระยะเวลา: 18 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

รายละเอียดกิจกรรม: 

สั่งอาหารผ่าน Airasia Super APP  รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 200 บาท

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • ส่วนลดค่าอาหาร 100 บาท เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 200 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน Airasia Super App ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
  • ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดอัตโนมัติเมื่อชำระค่าบริการ Airasia Food โดยใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน
  • จำกัดการรับสิทธิ์สำหรับลูกค้า 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ทั้งหมดจำนวน 900 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการสั่งอาหาร Airasia Food ผ่านทาง Airasia Super App เท่านั้น
  • โค้ดส่วนลดค่าอาหาร Airasia Food นี้สามารถใช้งานในกรุงเทพฯ และเขตพื้นที่ที่ Airasia Food ให้บริการเท่านั้น
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  • Airasia Food ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้

– การไม่ได้รับโค้ดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า

– การใช้งานโค้ดส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • Airasia Food มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สิ้นสุด
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • ธนาคารออมสินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าบริการหากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด