วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี

41.โรงพยาบาลภัทร ธนบุรี T 01