แลกคะแนนสุดคุ้ม กับ INFINYX

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

แชร์

Infinyx Creat2

Infinyx Creat

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เปลี่ยนทุก 1,000 GSB Reward Point เป็น 100 FYX Points ( 1 Point = 1 บาท) ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  • ผู้ถือบัตรแจ้งความประสงค์ขอแลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ผ่านช่องทาง GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Premium และ Precious โทร. 0 2299 8888 และ GSB Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999
  • การแลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน เพิ่มได้ทุก 1,000 คะแนน
  • ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะเป็นปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และต้องมีคะแนนสะสม GSB Reward Point เพียงพอ
  • คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขการใช้ FYX Point เป็นไปตามที่บริษัท ดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กำหนด และธนาคารมิได้มีส่วนรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือบริการ หากมีข้อบกพร่องหรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง INFINYX Call Center โทร. 088-693-4948 หรือInbox Facebook Page INFINYX

แชร์