ฮักไทย ไทยช่วยไทยรวมใจช้อป – Government Savings Bank

โปรโมชัน

บัตรเครดิต

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ช้อปปิ้ง > ฮักไทย ไทยช่วยไทยรวมใจช้อป

ฮักไทย ไทยช่วยไทยรวมใจช้อป

 สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนา วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564 

ฮักไทย A4 Cenworld Update Creat1

ฮักไทย A4 Cenworld Update Creat2