ห่วงใยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย พ้อยท์แลกรับเงินคืน – Government Savings Bank

โปรโมชัน

บัตรเครดิต

รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > สุขภาพ > ห่วงใยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย พ้อยท์แลกรับเงินคืน

ห่วงใยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย พ้อยท์แลกรับเงินคืน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช่จ่ายผ่านบัตรเครดิตและใช้คะแนนแลกเท่ายอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ณ โรงพยาบาลทั่วประเทศ วันที่ 16 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564

 

06.[create Outline] พ้อยท์แลกรับ

รายละเอียดกิจกรรม :

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินแลกรับเครดิตเงินคืน 13% (จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 20,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ, จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดรายการ)

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรและใช้คะแนนแลกเท่ายอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ณ โรงพยาบาลทั่วประเทศ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GHP#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย

 

เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม :

 • ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนสำหรับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป เป็นยอดใช้จ่ายในหมวดโรงพยาบาล ภายใต้ MCC Code 8062 และชำระเต็มจำนวน
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการผ่านช่องทาง Mobile Banking Application MyMo By GSB หรือ GSB Credit Card Call Center 02 299 8888 หรือ Line GSB Now
 • ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน13% หลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “พ้อยท์แลกรับ” ผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ GHP#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย) และจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสม GSB Reward Point สูงสุด 20,000 คะแนน หรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,600 บาท ต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ
 • จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 13% ให้กับผู้ถือบัตร

ตัวอย่าง นายออม ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน 13,550.50 บาท ผ่านบัตรเครดิตฯหมายเลข XXXX123456788888 นายออม ต้องส่ง SMS แลกคะแนนสะสม GSB Reward Point โดยพิมพ์ GHP#123456788888#13,550 ส่งมาที่ 0625965522 หากนายออมมีคะแนนเพียงพอ ธนาคารจะตัดคะแนน และทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตนายออมจำนวน (13,550X13%) = 1,761.50 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริม การขาย

 • คะแนนสะสม GSB Reward Point ที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้

 

เงื่อนไขทั่วไป :

 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • กรณีผู้ถือบัตร มีบัตรหลักมากกว่าหนึ่งบัตร ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรายบัตร และคำนวณเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณเป็นรายบัตร
 • สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่คงสภาพสถานะ
 • สมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “พ้อยท์แลกรับ” ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ยอดใช้จ่ายที่จะคำนวณเครดิตเงินคืนไม่รวมรายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง และรายการแบ่งชำระรายเดือน “Sabaijai On Call By GSB” ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
 • ธนาคารไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด