รักรถที่ไหนก็ได้ ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน – Government Savings Bank

โปรโมชัน

บัตรเครดิต

รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ไลฟ์สไตล์ > รักรถที่ไหนก็ได้ ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

รักรถที่ไหนก็ได้ ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/บัตร/เดือน เมื่อใช้จ่ายในหมวดยานยนต์ (Automotive) วันที่ 25 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2564

03.automotive

 

รายละเอียดกิจกรรม :

คุ้ม 1 *

ใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จำกัดแลกคะแนนสูงสุด ไม่เกิน 100,000 คะแนน/บัตร/ตลอดรายการ (สงวนสิทธิ์แลกคะแนนไม่เกินยอดใช้จ่าย)

คุ้ม 2 **

รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 2,500 บาท/บัตร/เดือน

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป เครดิตเงินคืน (บาท)
7,500 บาทขึ้นไป 150
15,000 บาทขึ้นไป 400
35,000 บาทขึ้นไป 1,200
60,000 บาทขึ้นไป 2,500

เงื่อนไขคุ้ม 1 *

 • เมื่อใช้จ่ายหมวดยานยนต์ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 10% (จากคะแนนสะสมที่แจ้งความประสงค์แลกรับเครดิตเงินคืน)
 • คะแนนที่ใช้ในการแลกรับเครดิตเงินคืน ต้องไม่สูงกว่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่ทำการลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในจำกัดแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน /บัตร/ตลอดรายการ (เทียบเท่าเครดิตเงินคืน 10,000 บาท)
 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ทาง SMS ทุกครั้งที่ต้องการแลกคะแนน โดยพิมพ์ GAT1#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์เฉพาะเดือนที่ทำรายการชำระผ่านบัตรเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่มีคะแนนสะสม GSB Reward Point เพียงพอ และมียอดใช้จ่ายตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขคุ้ม 2 *

ใช้จ่ายหมวดยานยนต์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับเครดิตเงินคืน ดังนี้

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป เครดิตเงินคืน (บาท)
7,500 บาทขึ้นไป 150
15,000 บาทขึ้นไป 400
35,000 บาทขึ้นไป 1,200
60,000 บาทขึ้นไป 2,500

 

 • จำกัดเครดิตเงินคืนไม่เกิน 2,500 บาท/บัตร/เดือน สูงสุด 5,000 บาท/บัตร/ตลอดรายการ
 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ทาง SMS เพียงครั้งเดียว โดยพิมพ์ GAT2#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปที่หมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)
 • รายการยอดค่าใช้จ่ายที่จะได้รับการคำนวณ เพื่อรับเครดิตเงินคืน ธนาคารจะเริ่มคำนวณจากเดือนที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันเป็นต้นไป โดยธนาคารจะเครดิตเงินคืนตามยอดใช้จ่ายต่อ
  เซลล์สลิป

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • รายการยอดค่าใช้จ่ายจะคำนวณเฉพาะรายการหมวด 5013, 5532, 5533, 5571, 5599, 5940, 5271, 5561, 5592, 5598, 5511, 5521, 5551, 7513, 7519, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ชำระยอดใช้จ่ายและค่าบริการส่วนต่างผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินเท่านั้น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ใน Statement กรณีไม่ได้เครดิตเงินคืน ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือบัตรต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติมีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนโดยคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมกันในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปหรือหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ กรณีลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อ ณ จุดขายหรือร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไข และหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดโปรโมชั่นบัตรเครดิตเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center โทร. 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center โทร.02 299 8888