ซื้อ 1 ฟรี 1 กาแฟพันธุ์ไทย – Government Savings Bank

โปรโมชั่น

บัตรเครดิต

รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > โปรโมชั่น > บัตรเครดิต > ร้านอาหาร > ซื้อ 1 ฟรี 1 กาแฟพันธุ์ไทย

ซื้อ 1 ฟรี 1 กาแฟพันธุ์ไทย

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสิน 1 ฟรี 1 เมนูเครื่องดื่มร้อน/เย็น เมื่อซื้อเมนูเครื่องดื่มในร้านกาแฟพันธุ์ไทย 1 แก้ว ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564