โปรโมชั่น

โปรโมชั่นธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > โปรโมชั่น > บัตรเครดิต > ช้อปปิ้ง > ช้อปเพลิ๊น เพลิน ที่ศูนย์การค้า Don Don Donki

ช้อปเพลิ๊น เพลิน ที่ศูนย์การค้า Don Don Donki

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับของสมนาคุณพิเศษ เมื่อช้อปปิ้งตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดที่ศูนย์การค้า  Don Don Donki ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563

 

 • เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม
  • จำกัดของสมนาคุณประเภท Starbuck Card มูลค่าใบละ 100 บาท จำนวน 300 ใบ/ตลอดรายการ, กระติกน้ำ Zojirushi มูลค่าใบละ 1,450 บาท จำนวน 100 ใบ/ตลอดรายการ
  • จำกัดการรับสิทธิ์ของสมนาคุณ Starbucks Card มูลค่า 200 บาท/บัตร/เดือน, จำกัดการรับกระติกน้ำ Zojirushi จำนวน 1 ใบ/บัตร/ตลอดรายการ
  • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
  • เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล Starbuck Card เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
  • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริม การขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ยกเว้นการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต, แผนกสุรา, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, รายการผ่อนสินค้า, การซื้อเพื่อการลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การซื้อทองหรือเพชร, ใบรับใบจองสินค้า, ใบมัดจำค่าสินค้า, การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท