ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

เงินฝาก Youth Savings

เป็นเงินฝากสำหรับนักเรียน นักศึกษา มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ กับบริการเงินฝากเผื่อเรียก บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี
 

ระยะเวลารับฝาก
ตั้งแต่วันที่17/09/55
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2555 เป็นต้นไป
เงื่อนไขการถอน

ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้
ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย0.750%
ต่ำกว่า 1 แสนบาท = 0.750%ต่อปี
ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป = 0.375%ต่อปี
 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงิน
 • เป็นเงินฝากสำหรับนักเรียน นักศึกษา
 • ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2555 เป็นต้นไป
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 50 บาท
 • ผู้ฝาก 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น
 • ต่ำกว่า 1 แสนบาท = 0.750% ต่อปี
 • ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป = 0.375 % ต่อปี
 • บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี
 • เป็นเงินฝากสำหรับนักเรียน นักศึกษา
 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 – 23 ปีบริบูรณ์
 • ถอนเงินวันละกี่ครั้งก็ได้
 • ทุกวันที่ 30 มิถุนายนและ 31 ธันวาคม ของทุกปี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร