ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงิน มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ กับบริการเงินฝากเผื่อเรียก บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี
 

ระยะเวลารับฝาก

26/03/63
ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
เงื่อนไขการถอน

ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้
ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย0.50%
0.50% ต่อปี
 • ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
 • ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ร้อยละ 0.50 ต่อปี 
 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 • ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
 • คำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือแต่ละวัน
 • ลงรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้