ผลิตภัณฑ์บัตร

บัตรออมสิน เอทีเอ็ม

“ถอน โอน จ่าย...ได้ทุกเวลา” ผลิตภัณฑ์บัตร ATM ที่ให้ความสะดวกสบายไม่ว่าจะถอนเงิน โอนเงิน เติมเงินโทรศัพท์มือถือ หรือจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ได้ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินที่สาขาของธนาคาร

อัตราค่าธรรมเนียม

แรกเข้า 100 บาท
รายปี 200 บาท
ออกบัตรทดแทน 100 บาท

สิทธิประโยชน์ทั่วไป

 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 100,000 บาท สำหรับการถอนเงิน ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสินและทุกเครื่องทั่วประเทศ ที่มีเครื่องหมายstepool.jpg     
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 100,000 บาท สำหรับการโอนเงินภายในบัตรที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสินและ ทุกเครื่องทั่วประเทศที่มีเครื่องหมายstepool-(1).jpg
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 100,000 บาท สำหรับโอนเงินภายในธนาคารออมสิน ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน    
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 100,000 บาท สำหรับโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน หรือเครื่อง ATM ธนาคารผู้รับโอน
 • ใช้สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมายstepool-(2).jpg          
 • ใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรได้ที่เครื่องฝากเงินของธนาคารออมสิน สูงสุด 100 ฉบับ/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝาก ตลอด 24 ชม. 
 • ใช้โอนเงินระหว่างบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรของผู้ถือบัตร 
 • ใช้โอนเงินจากบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรไปยังบัญชีธนาคารอื่นได้ ที่เครี่อง ATM ธนาคารออมสิน หรือเครื่อง ATM ธนาคารผู้รับโอน 
 • เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • ฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • ซื้อสลากออมสินพิเศษผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • สามารถเปลี่ยนรหัสที่เครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง